2015
100 de ani de seri în familie
Aprilie 2015


100 de ani de seri în familie

În această lună se împlinesc 100 de ani de când Prima Preşedinţie a încurajat membrii să ţină seara în familie. Următorul fragment este luat dintr-o scrisoare a Primei Preşedinţii anunţând seara în familie. A fost scrisă în aprilie 1915 şi tipărită în Improvement Era în iunie 1915 (paginile 733‑734). Ortografia şi punctuaţia au fost standardizate.

Imagine
A portrait of eight of the sons of Joseph F. Smith. All are identified

Fotografie folosită prin amabilitatea Bibliotecii de istorie a Bisericii.

Dragi fraţi şi surori,

Noi îi sfătuim pe sfinţii din zilele din urmă să acorde o mai mare atenţie poruncii Domnului din Doctrină şi legăminte, secţiunea 68:

„Şi din nou, dacă sunt părinţi care au copii în Sion… care nu îi învaţă, când au opt ani, să înţeleagă doctrina pocăinţei, a credinţei în Hristos, Fiul Dumnezeului cel Viu, şi a botezului şi a darului Duhului Sfânt prin aşezarea mâinilor, păcatul va fi asupra capetelor părinţilor…

Şi ei îi vor învăţa, de asemenea, pe copiii lor să se roage şi să umble în dreptate înaintea Domnului” [vezi D&L 68:25-28].

Copiii Sionului trebuie să ţină mai bine porunca Domnului dată Israelului din vechime şi reiterată sfinţilor din zilele din urmă:

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău” [Exodul 20:12].

Aceste revelaţii se aplică foarte mult sfinţilor din zilele din urmă şi este necesar ca taţii şi mamele din această Biserică să predea şi să pună în practică aceste porunci în căminele lor.

În acest scop, vă sfătuim şi vă îndemnăm să începeţi desfăşurarea unei „seri în familie” în întreaga Biserică; în cadrul lor, taţii şi mamele îşi pot aduna acasă, în jurul lor, băieţii şi fetele lor, şi îi pot învăţa cuvântul Domnului. Astfel, ei vor putea învăţa mai din plin nevoile şi cerinţele din cadrul familiilor lor, în acelaşi timp familiarizându-se mai bine, atât ei, cât şi copiii lor, cu principiile Evangheliei lui Isus Hristos. Această seară în familie trebuie dedicată rugăciunii, intonării de imnuri, cântece, muzicii instrumentale, citirii scripturilor, subiectelor legate de familie, predării principiilor Evangheliei şi problemelor etice ale vieţii, precum şi îndatoririlor şi obligaţiilor copiilor faţă de părinţi, cămin, Biserică, societate şi naţiune. Pentru copiii mai mici puteţi include activităţi potrivite, cântece, povestiri şi jocuri. Se pot servi gustări care pot fi preparate în cămin.

Formalitatea şi rigiditatea trebuie evitate în mod constant şi toată familia trebuie să fie implicată în desfăşurarea activităţilor.

Aceste întâlniri vor oferi ocazii de a se exprima sentimente de încredere reciprocă între părinţi şi copii, între fraţi şi surori şi va oferi ocazia ca părinţii să avertizeze, să îndemne şi să-şi sfătuiască băieţii şi fetele. Aceste întâlniri vor oferi ocazia ca băieţii şi fetele să-şi cinstească tatăl şi mama şi să-şi arate aprecierea pentru binecuvântările primite în cămin, ca astfel promisiunea Domnului făcută pentru ei să fie cu adevărat împlinită şi ca vieţile lor să fie lungi şi fericite …

Noi… încurajăm tinerii să rămână acasă în acea seară şi să-şi folosească energia pentru a o face instructivă, profitabilă şi interesantă.

Dacă sfinţii se supun acestui sfat, promitem că vor primi mari binecuvântări. Dragostea în casă şi supunerea faţă de părinţi vor creşte. Credinţa va creşte în inimile tinerilor lui Israel şi ei vor dobândi putere pentru a lupta împotriva influenţelor rele şi ispitelor care îi înconjoară.

Fraţii dumneavoastră,

Joseph F. Smith

Anthon H. Lund

Charles W. Penrose

Prima Preşedinţie