2014
Turinys


Liahona, 2014 m. spalis

Pažiūrėkite, ar jums pavyks surasti šiame numeryje paslėptą Liahoną. Užuomina: koks laikas tarnavimui tinkamiausias?

Viršelyje

Priekiniame: Lesli Nilson nuotrauka. Vidinėje priekinio viršelio pusėje: Metju Rijerio fotoiliustracija.