Կիսվեք ձեր վկայությամբ

Երեխաներ

Կիսվեք ձեր վկայությամբ

Այս Սուրբ Ծնունդին դուք կարող եք կիսվել ավետարանի պարգևով՝ ձեր ընկերներից մեկին կամ հարևանին տալով Մորմոնի Գրքի մեկ օրինակ` որի ներսում գրված է ձեր վկայությունը: Այն պատրաստելիս հետևեք այս քայլերին.

  1. Մի կտոր թղթի վրա չափեք 4½ x 6½ դյույմ ունեցող ուղղանկյուն (11½ x 16½ սմ) և թույլ տվեք, որ որևէ չափահաս օգնի ձեզ կտրել այն:

  2. Էջի վերևի հատվածում ավելացրեք ձեր նկարը` գծագիր, կամ լուսանկար:

  3. Ձեր նկարի տակ գրեք ձեր վկայությունը:

  4. Թույլ տվեք, որ որևէ չափահաս օգնի ձեզ փակցնել թուղթը Մորմոնի Գրքի կազմի ներսի մասում: