Շնորհակալություն ասելու շատ եղանակներ

Երեխաներ

Շնորհակալություն ասելու շատ եղանակներ

«Ողջ աշխարհում օրվա վերջում

Երկնային Հոր զավակները ծնկի են իջնում ու աղոթում,

Ամենքն իր ձևով շնորհակալություն հայտնում»:

“Children All Over the World,” Children’s Songbook, 16.

Քարտեզի օգնությամբ գտեք այն երկրները, որտեղ խոսում են այդ լեզուներով: Այս լեզուներից մի քանիսով խոսում են ավելի քան մեկ երկրում:

  1. գրասիաս (իսպաներեն)

  2. մալո (տոնգերեն)

  3. թենկ յու (անգլերեն)

  4. շուքրիա (հնդկերեն)

  5. սպասիբո (ռուսերեն)

  6. արիգատո (ճապոներեն)

  7. օբրիգադո (պորտուգալերեն)

  8. ասանտե (սվահիլի)

  9. մերսի (ֆրանսերեն)