2013 г.
Излекувай сърцето ми
март 2013


Младежи

Излекувай сърцето ми

На годишнината от смъртта на брат ми размишлявах върху моя живот след неговата смърт. Аз помня не само силната болка, която чувствах, но и благословиите, които Бог ми даде.

Не можех да разбера как могат хората да казват, че смъртта на близък човек може да донесе благословии. Не можех да разбера как е възможно да изпитвам радост и благодарност за нещо, което ме е наранило толкова много. Обаче преживяното една вечер напълно промени моята гледна точка.

Събудих се посред нощ с по-натежало сърце от всякога. Болката ме задушаваше. Коленичих и плачейки се помолих на моя Небесен Отец. През целия си живот бях учена за Единението и чудотворната изцеляваща сила на Исус Христос. Но сега вярата ми се подлагаше на изпитание. Дали наистина вярвах? Помолих моя Отец в Небесата да излекува сърцето ми. Болката беше твърде голяма и не можех да се справя с нея сама.

И тогава едно чувство на мир, утеха и обич завладя цялото ми тяло. Почувствах се сякаш Бог ме беше обгърнал в обятията си и ме предпазваше от силната болка, която чувствах. Брат ми все още ми липсваше, но вече можех да погледна на това с различни очи. Имаше толкова много неща за научаване от това преживяване.

Знам, че Божията обич и мир са достижими. Ние трябва просто да опитаме.