2013 г.
Изберете да бъдете тихи
март 2013


Деца

Изберете да бъдете тихи

Президент Монсън казва, че когато сме тихи и почтителни, ние можем да чувстваме мир и да придобием по-силно свидетелство за нашия Небесен Отец. Също така Светият Дух може по-добре да ни напътства за начините, по които можем да помагаме на другите.

Напишете или обсъдете с родителите си един начин, по който можете да бъдете тихи. След това отделете време тази седмица и го пробвайте. След като го изпробвате, запишете в дневника си чувствата и подтиците, които сте усетили.