Приключението, наречено молитва
назад напред


Деца

Приключението, наречено молитва

Президент Айринг учи, че молитвите може да получават отговор по различни начини. Може да преживеете истинско приключение, изследвайки Писанията, за да откриете някои от тези начини.

Прегледайте всеки стих по-долу. В дневника си опишете с по няколко думи какво казват тези стихове за отговорите на молитвата.

Можете също да запишете в дневника си собствени преживявания как ваши молитви са получили отговор.

Иоана 14:26

Учение и Завети 6:22–23

Учение и Завети 8:2

Учение и Завети 9:8–9

Притчи 8:10–11