Ослушвайте се за подтиците
назад напред


младежи

Ослушвайте се за подтиците

Една вечер по-малката ми братовчедка избяга от къщи, тъй че побързах да тръгна да я търся. Докато шофирах, се молех Духът да ми помогне. Знаех, че Бог ще ми отговори и ще ми даде насока и се стараех да се ослушвам за подтиците на Духа. Но като не чувах нищо, започнах да се отчайвам и ми струваше, че Духът не ми подсказва нищо.

Макар че ми се щеше да продължа да я търся по-далеч, почувствах, че следва да остана в района около дома на братовчедка ми. Тъй че реших още веднъж да мина из района. Както бях спряла на една пресечка, видях силуета на крачещо младо момиче. Бях намерила братовчедка си!

Докато слизах от колата и тичах към нея, осъзнах, че Духът ме е направлявал през цялото време, като ми е помогнал да почувствам, че следва да остана в същия район. Понеже се бях ослушвала за тих глас, почти бях пренебрегнала подтиците на Духа. И тогава осъзнах колко много пъти ние няма да чуваме глас, а ще усещаме впечатления в сърцата си.

Толкова бях благодарна за напътствието на Духа. Той наистина е винаги тук! Както казват Писанията, “Светият Дух ще стане ваш постоянен сподвижник” (У. и З. 121:46).

Ако сме достойни за напътствието на Духа и му обръщаме внимание, можем да бъдем оръдия в ръцете Божии и да правим добро на много хора. С постоянното спътничество на Духа ние ще узнаем начина и пътя, по който следва да вървим.