Saturs
    Footnotes

    Liahona, 2012. gada aprīlis

    Vai vari atrast šajā izdevumā apslēpto Liahonu? Mājiens: izvēlies pareizo lappusi!

    Uz vāka

    Uz priekšējā vāka: „Neaizskar Mani”, Minerva Teičerte, ar laipnu atļauju no Brigama Janga universitātes mākslas muzeja. Aizmugurē: Fragments no „Redziet Manas rokas”, Džefs Vords.