2010 г.
Изпейте най-хубавата си песен
юни 2010


Деца

Изпейте най-хубавата си песен

Президент Монсън разказва за трите канарчета на сестра Макий. Две от тях били изцяло жълти. Те изглеждали съвършени! Третото не изглеждало съвършено, защото имало сиви петна по крилете. Но сестра Макий го обичала, защото то пеело толкова хубаво.

Някои хора чувстват, че не са толкова хубави или умни колкото останалите. Но всеки човек е ценен за Господ. Ние можем да бъдем верни и смели и да използваме своите таланти, за да служим на околните. Така ние сме като жълтото канарче със сивите петна по крилете. Не сме съвършени, но пеем най-хубавата си песен!

Напишете три начина, по които можете да пеете вашата най-хубава песен за Господ.

Мога да пея най-хубавата си песен за Господ като: