2010 г.
Какво представлява истинската красота?
юни 2010


Младежи

Какво представлява истинската красота?

В това послание президент Монсън казва, „В нашия свят моралността изглежда често отстъпва на красотата и чара‟. На младите жени може да им е трудно да разберат своята истинска същност и какво могат да станат. Помислете върху следните мисли за истинската красота на старейшина Лин Г. Робинз от Седемдесетте:

  • Млада жена, чието лице излъчва и щастие и добродетел, излъчва вътрешна красота.

  • Добродетелната усмивка е наистина красива, защото свети по един изцяло естествен начин. Тази истинска красота не може да бъде нарисувана на лицето, а е дар от Духа.

  • Скромността е един външен признак и условие за вътрешната красота.

  • Ако сте обезсърчени от вашата външност, ще ви бъде от полза да се видите през очите на хората, които ви обичат. Скритата красота, видна от обични хора, може да стане огледало, чрез което да работите върху себе си.

  • Типът мъж, за който една добродетелна жена желае да се омъжи, също „не гледа‟ така, както гледа естествения човек (вж. 1 Царете 16:7). Той ще бъде привлечен от истинската красота, излъчвана от едно чисто и радостно сърце. Същото важи и за младата жена, която търси добродетелен млад мъж.

  • Нашият Отец в Небесата очаква всички Негови деца да избират правилното, като това е единственият път към трайно щастие и вътрешна красота.

  • С Господ нямаме конкуренция. Всички имаме равната привилегия да имаме Неговия образ отпечатан на лицата ни (вж. Алма 5:19). Няма по-истинска красота.

За да прочетете цялото послание, вж. Лин Г. Робинз, „True Beauty,‟ New Era, ноем. 2008 г., стр. 30. Младите мъже могат на намерят подобен съвет в Еръл С. Фипен, „Грозно патенце или величествен лебед? Зависи от вас!‟, Лиахона, окт. 2009 г., стр. 36.