Đại Hội Trung Ương
  “Một Ngôi Nhà cho Danh Ta”
  Footnotes
  Theme

  “Một Ngôi Nhà cho Danh Ta”

  (Giáo Lý và Giao Ước 124:40)

  Các giao ước đã nhận được và các giáo lễ đã được thực hiện trong đền thờ đều thiết yếu cho sự thánh hóa của tấm lòng chúng ta và cho sự tôn cao tột bậc của các con trai và con gái của Thượng Đế.

  Trong Khu Rừng Thiêng Liêng, cách đây 200 năm, thiếu niên Joseph Smith đã trông thấy và nói chuyện với Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Từ hai Ngài, Joseph đã biết được về thiên tính đích thực của Thiên Chủ Đoàn và về sự mặc khải liên tục khi khải tượng thiêng liêng này khai mở “gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn”1 của ngày sau.

  Khoảng ba năm sau, để đáp lại lời cầu nguyện tha thiết vào buổi tối ngày 21 tháng Chín năm 1823, căn phòng ngủ của Joseph đã chan hòa ánh sáng cho đến khi nó “sáng rực hơn ánh nắng ban trưa.”2 Một nhân vật đã hiện đến bên giường, gọi tên người thiếu niên và phán rằng “ông là sứ giả từ chốn hiện diện của Thượng Đế … và tên ông là Mô Rô Ni.”3 Ông cho Joseph biết về sự ra đời của Sách Mặc Môn.

  Và rồi Mô Rô Ni trích dẫn từ sách Ma La Chi trong Kinh Cựu Ước, được thay đổi chút ít từ lời lẽ được sử dụng trong Phiên Bản King James:

  “Này, ta sẽ tiết lộ cho các ngươi Chức Tư Tế qua tay đấng tiên tri Ê Li, trước ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa xảy đến. …

  “Và người sẽ gieo vào lòng các con cái những lời đã hứa với ông cha chúng, và lòng các con cái trở lại cùng ông cha chúng. Bằng không thì cả thế gian này sẽ bị tận diệt khi Ngài đến.”4

  Điều quan trọng là sự chỉ dạy của Mô Rô Ni cho Joseph Smith về sứ mệnh của Ê Li đã khởi đầu công việc đền thờ và gia đình trong những ngày sau và là yếu tố chính trong việc phục hồi “muôn vật mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri.”5

  Tôi cầu nguyện để có được sự trợ giúp của Đức Thánh Linh khi chúng ta cùng nhau học hỏi về các giao ước, các giáo lễ và các phước lành có sẵn cho chúng ta trong các đền thờ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

  Sự Trở Lại của Ê Li

  Tôi bắt đầu bằng cách hỏi một câu hỏi chính yếu: tại sao sự trở lại của Ê Li lại quan trọng?

  “Chúng ta học biết được từ điều mặc khải ngày sau rằng Ê Li đã nắm giữ quyền năng gắn bó của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc ”6 và “là vị tiên tri cuối cùng đã làm như vậy trước thời kỳ của Chúa Giê Su Ky Tô.”7

  Tiên Tri Joseph Smith đã giải thích: “Tinh thần, quyền năng và sự kêu gọi của Ê Li là người có được quyền năng để nắm giữ chìa khóa của … Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc trọn vẹn … ; và để … đạt được …tất cả các giáo lễ thuộc vào vương quốc của Thượng Đế, chính là để làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, ngay cả những người đang ở trên trời.”8

  Thẩm quyền gắn bó thiêng liêng này là cần thiết đến mức “hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.”9

  Sau đó Joseph đã giải thích rõ thêm: “Thượng Đế sẽ đến giải cứu thế hệ này như thế nào? Ngài sẽ gửi tiên tri Ê Li đến. … Ê Li sẽ tiết lộ các giao ước để gắn bó lòng cha cùng con cái, và lòng của con cái cùng cha.”10

  Ê Li hiện đến với Môi Se trên Núi Biến Hình và truyền giao thẩm quyền này cho Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng.11 Ê Li cũng hiện đến với Môi Se và Ê Li A vào ngày 3 tháng Tư năm 1836, trong Đền Thờ Kirtland và truyền giao các chìa khóa chức tư tế đó cho Joseph Smith và Oliver Cowdery.12

  Sự phục hồi thẩm quyền gắn bó do Ê Li thực hiện vào năm 1836 là cần thiết để chuẩn bị thế gian cho Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi và khởi đầu một mối quan tâm gia tăng nhanh chóng và trên toàn thế giới trong việc sưu tầm lịch sử gia đình.

  Thay Đổi, Xoay Chuyển và Thanh Tẩy Các Tấm Lòng

  Từ tấm lòng đã được sử dụng hơn 1.000 lần trong các tác phẩm tiêu chuẩn. Từ đơn giản nhưng quan trọng này thường ám chỉ những cảm xúc bên trong của một cá nhân. Tấm lòng của chúng ta —tổng số ước muốn, tình cảm, ý định, động cơ và thái độ của chúng ta—định rõ chúng ta là ai và xác định con người chúng ta sẽ trở thành. Và thực chất của công việc của Chúa đang thay đổi, xoay chuyển, và thanh tẩy các tấm lòng qua các giao ước phúc âm và các giáo lễ chức tư tế.

  Chúng ta không xây cất hay vào các đền thờ thánh chỉ để có một kinh nghiệm đáng nhớ của cá nhân hoặc gia đình. Thay vì thế, các giao ước đã nhận được và các giáo lễ đã được thực hiện trong đền thờ là thiết yếu cho sự thánh hóa của tấm lòng chúng ta và cho sự tôn cao tột bậc của các con trai và con gái của Thượng Đế.

  Việc gieo vào lòng của con cái những lời hứa được ban cho các tổ phụ—chính là Áp Ra Ham, Y Sác, và Gia Cốp—xoay lòng con cái trở lại cùng cha của họ; sưu tầm lịch sử gia đình và thực hiện các giáo lễ đền thờ làm thay cho người chết là những công việc mà ban phước cho các cá nhân ở cả hai bên bức màn che. Khi trở nên thiết tha tham gia vào công việc thiêng liêng này, chúng ta đang tuân theo các lệnh truyền phải yêu thương và phục vụ Thượng Đế và người lân cận của chúng ta.13 Và sự phục vụ vị tha như vậy giúp chúng ta thực sự “Nghe lời Ngài!”14 và đến cùng Đấng Cứu Rỗi.15

  Các giao ước và các giáo lễ chức tư tế thiêng liêng nhất chỉ được tiếp nhận trong đền thờ—ngôi nhà của Chúa. Tất cả mọi điều được học hỏi và tất cả mọi điều được thực hiện trong đền thờ đều nhấn mạnh đến thiên tính của Chúa Giê Su Ky Tô và vai trò của Ngài trong kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Cha Thiên Thượng.

  Từ Trong Ra Ngoài

  Chủ tịch Ezra Taft Benson đã mô tả một mẫu mực quan trọng mà Đấng Cứu Chuộc sử dụng để mang lại “sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người.”16 Ông nói: ″Chúa làm việc bằng cách bắt đầu từ trong ra ngoài. Thế gian làm việc bằng cách bắt đầu từ ngoài vào trong. Thế gian sẽ mang người ta ra khỏi khu ổ chuột. Đấng Ky Tô mang những khu ổ chuột ra khỏi người ta, và sau đó họ tự mình ra khỏi những khu ổ chuột. Thế gian ung đúc con người bằng cách thay đổi môi trường của họ. Đấng Ky Tô thay đổi con người rồi sau đó con người thay đổi môi trường của họ. Thế gian định hướng hành vi của con người, nhưng Đấng Ky Tô có thể thay đổi hành vi của con người.”17

  Các giao ước và các giáo lễ chức tư tế là thiết yếu trong tiến trình liên tục của sự tái sinh và sự biến đổi phần thuộc linh; đó cũng là phương tiện mà qua đó Chúa đã làm việc với mỗi người chúng ta từ trong ra ngoài. Các giao ước mà được tôn trọng liên tục, được luôn luôn ghi nhớ và viết “bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống … trên bảng thịt”18 sẽ mang lại mục đích và sự bảo đảm về các phước lành trong cả thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu. Các giáo lễ mà được tiếp nhận một cách xứng đáng và được luôn luôn ghi nhớ sẽ mở ra các kênh thiên thượng mà qua đó quyền năng của sự tin kính có thể tuôn chảy vào cuộc sống chúng ta.

  Chúng ta không đến đền thờ để chạy trốn hay né tránh sự tà ác của thế gian. Thay vì thế, chúng ta đến đền thờ để chinh phục thế giới tà ác. Khi chúng ta mời “quyền năng của sự tin kính”19 vào cuộc sống của mình bằng cách tiếp nhận các giáo lễ chức tư tế và lập cùng tuân giữ các giao ước thiêng liêng, thì chúng ta được ban phước với sức mạnh vượt quá sức mạnh của chính mình20 để khắc phục những cám dỗ và thử thách của cuộc sống trần thế và làm điều thiện cùng trở nên tốt lành.

  Danh Tiếng của Ngôi Nhà Này Sẽ Lan Truyền

  Ngôi đền thờ đầu tiên của gian kỳ này được xây cất ở Kirtland, Ohio, và được làm lễ cung hiến vào ngày 27 tháng Ba năm 1836.

  Trong một điều mặc khải được ban cho Tiên Tri Joseph Smith một tuần sau lễ cung hiến, Chúa đã phán:

  “Hãy để cho lòng của tất cả dân ta hân hoan, là những người đã đem hết sức lực mình ra để xây dựng ngôi nhà này cho danh ta. …

  “Phải, lòng của hàng vạn người sẽ hết sức hân hoan vì những phước lành sẽ được trút xuống, và vì phước lành thiên ân mà các tôi tớ của ta đã được ban cho trong ngôi nhà này.

  “Và danh tiếng của ngôi nhà này sẽ lan truyền tới các nước ngoài; và đây là sự khởi đầu của phước lành mà sẽ được trút xuống đầu dân ta.”21

  Xin hãy lưu ý đến các câu: lòng của hàng vạn người sẽ hết sức hân hoan,danh tiếng của ngôi nhà này sẽ lan truyền tới các nước ngoài. Đây là những lời tuyên bố tuyệt vời vào tháng Tư năm 1836 khi Giáo Hội mới chỉ có tương đối một số ít tín hữu và một ngôi đền thờ.

  Ngày nay vào năm 2020, chúng ta có 168 ngôi đền thờ đang hoạt động. Còn có thêm bốn mươi chín đền thờ nữa hiện đang được xây cất hoặc đã được loan báo sẽ xây cất. Các ngôi nhà của Chúa đang được xây cất trên “các hải đảo”22 và ở các quốc gia và địa điểm mà trước đây đã được nhiều người coi là không thể nào có được đền thờ.

  Nghi lễ thiên ân hiện đang được trình bày bằng 88 ngôn ngữ và sẽ bắt đầu có sẵn thêm bằng nhiều ngôn ngữ khác vì các đền thờ được xây dựng để ban phước cho nhiều con cái của Thượng Đế hơn. Trong 15 năm tới, số lượng ngôn ngữ được sử dụng trong các giáo lễ đền thờ sẽ có thể tăng gấp đôi.

  Năm nay chúng ta sẽ động thổ và bắt đầu khởi công 18 ngôi đền thờ. Ngược lại, phải mất 150 năm để xây cất 18 ngôi đền thờ đầu tiên, từ khi Giáo Hội được tổ chức vào năm 1830 đến lễ cung hiến Đền Thờ Tokyo Japan của Chủ Tịch Spencer W. Kimball vào năm 1980.

  Temples in 1924

  Hãy nghĩ về sự gấp rút làm công việc đền thờ mà đã xảy ra trong chính cuộc đời của Chủ Tịch Russell M. Nelson. Khi Chủ Tịch Nelson ra đời vào ngày 9 tháng Chín năm 1924, Giáo Hội đã có sáu đền thờ đang hoạt động.

  Temple Sequence: 1984

  Khi ông được sắc phong làm một Sứ Đồ vào ngày 7 tháng Tư năm 1984, thì 60 năm sau, đã có 26 ngôi đền thờ đang hoạt động, tăng thêm 20 ngôi đền thờ trong 60 năm.

  Temple Sequence: 2018

  Khi Chủ Tịch Nelson được tán trợ với tư cách là Chủ Tịch của Giáo Hội, đã có 159 ngôi đền thờ đang hoạt động, tăng thêm 133 ngôi đền thờ trong 34 năm, trong đó ông đã phục vụ với tư cách là thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai.

  Temple Sequence: 2019

  Kể từ khi trở thành Chủ Tịch của Giáo Hội vào ngày 14 tháng Một năm 2018, Chủ Tịch Nelson đã loan báo sẽ xây cất 35 ngôi đền thờ mới.

  Chín mươi sáu phần trăm các ngôi đền thờ hiện nay đã được làm lễ cung hiến trong suốt cuộc sống của Chủ Tịch Nelson; 84 phần trăm đã được làm lễ cung hiến kể từ khi ông được sắc phong làm một Sứ Đồ.

  Luôn Tập Trung vào Những Điều Quan Trọng Hơn Hết

  Là tín hữu của Giáo Hội phục hồi của Chúa, chúng ta kinh ngạc trước tốc độ càng ngày càng gia tăng của công việc của Ngài trong những ngày sau. Và sẽ có càng nhiều ngôi đền thờ được xây cất thêm.

  Brigham Young đã tiên tri: “Để thực hiện công việc này, sẽ không chỉ có một ngôi đền thờ mà còn có hàng ngàn đền thờ nữa, và hàng chục vạn người nam và người nữ sẽ đi vào những ngôi đền thờ đó và thực hiện giáo lễ cho những người đã sống trước đây từ lâu như Chúa sẽ mặc khải.”23

  Có thể hiểu lời loan báo về mỗi ngôi đền thờ mới là nguồn vui lớn lao và là lý do để tạ ơn Chúa. Tuy nhiên, trọng tâm chính của chúng ta là nên tập trung vào các giao ước và các giáo lễ mà có thể thay đổi tấm lòng của chúng ta và gia tăng sự tận tâm của chúng ta đối với Đấng Cứu Rỗi và không phải chỉ vào địa điểm hoặc vẻ đẹp của tòa nhà.

  Các bổn phận cơ bản của chúng ta với tư cách là tín hữu của Giáo Hội phục hồi của Chúa là (1) phải “Nghe lời Ngài!”24 và tấm lòng của chúng ta phải thay đổi qua các giao ước và các giáo lễ, và (2) hân hoan làm tròn trách nhiệm đã được Chúa chỉ định để mang các phước lành của đền thờ đến cho toàn thể gia đình nhân loại ở cả hai bên bức màn che. Với sự hướng dẫn và giúp đỡ của Chúa, quả thật chúng ta sẽ hoàn thành những bổn phận thiêng liêng này.

  Xây Đắp Si Ôn

  Tiên Tri Joseph Smith đã tuyên bố:

  “Việc xây dựng Si Ôn là một chính nghĩa mà dân của Thượng Đế đều quan tâm đến trong mọi thời đại; đó là một chủ đề mà các vị tiên tri, các thầy tư tế và các nhà vua đều đã dạy đi dạy lại với niềm vui thích đặc biệt; họ đã trông mong với hy vọng vui mừng về thời kỳ chúng ta đang sống; và được phấn khởi trước những hy vọng thiêng liêng và vui mừng, họ đã ca hát, viết xuống và tiên tri về thời kỳ này của chúng ta; nhưng họ đã qua đời mà không sống để thấy được thời kỳ này; … còn lại là phần việc của chúng ta để thấy, tham gia và giúp đẩy mạnh vinh quang Ngày Sau.”25

  “Chức Tư Tế thiêng liêng sẽ kết hợp với trần thế, để mang lại các mục đích lớn lao đó; … một công việc mà Thượng Đế và các thiên sứ đã chiêm ngưỡng với niềm hân hoan cho các thế hệ đã qua; đã làm phấn khởi tâm hồn của các vị tộc trưởng và tiên tri thời xưa; một công việc mà được định sẵn để đem lại sự hủy diệt cho các quyền lực đen tối, sự đổi mới thế gian, vinh quang của Thượng Đế, và sự cứu rỗi cho gia đình nhân loại.”26

  Tôi long trọng làm chứng rằng Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử đã hiện đến cùng Joseph Smith và Ê Li đã phục hồi thẩm quyền gắn bó. Các giao ước và các giáo lễ đền thờ thiêng liêng có thể củng cố chúng ta và thanh tẩy tấm lòng của chúng ta khi chúng ta “Nghe lời Ngài!”27 và tiếp nhận quyền năng của sự tin kính trong cuộc sống của mình. Và tôi làm chứng ​​rằng công việc ngày sau này sẽ hủy diệt các quyền lực đen tối và mang lại sự cứu rỗi cho gia đình nhân loại. Tôi hân hoan làm chứng về các lẽ thật này trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.