2010–2019
Kunnes taasen kohdataan
Huhtikuuta 2013


Kunnes taasen kohdataan

Rukoilen, että Herra siunaa teitä ja huolehtii teistä, veljeni ja sisareni. Olkoon Hänen lupaamansa rauha teidän kanssanne nyt ja aina.

Rakkaat veljet ja sisaret, miten loistava konferenssi meillä onkaan ollut. Tiedän teidän olevan kanssani samaa mieltä siitä, että konferenssipuheet ovat olleet innoittavia. Sydäntämme on kosketettu, ja todistuksemme tästä jumalallisesta työstä on vahvistunut tuntiessamme Herran Hengen. Muistakaamme pitkään se, mitä olemme kuulleet näiden kahden päivän aikana. Kehotan teitä tutkimaan näitä sanomia lisää, kun ne julkaistaan tulevassa Liahona-lehden numerossa.

Kiitämme jokaista, joka on puhunut meille, sekä niitä, jotka ovat pitäneet rukouksia. Myös musiikki on ollut kohottavaa ja innoittavaa. Me rakastamme ihanaa tabernaakkelikuoroamme ja kiitämme myös kaikkia muita, jotka ovat osallistuneet musiikkiesityksiin.

Osoitamme yhdessä kiitoksemme Nuorten Naisten ylimmän johtokunnan ja neuvottelukunnan jäsenille, jotka vapautettiin eilen tehtävästään. Heidän palvelunsa on ollut erinomaista ja heidän omistautumisensa täydellistä.

Olemme antaneet kohotetuin käsin tukemme niille veljille ja sisarille, jotka on tämän konferenssin aikana kutsuttu uusiin tehtäviin. Haluamme heidän kaikkien tietävän, että odotamme innolla saavamme palvella heidän kanssaan Mestarin asialla.

Me olemme maailmanlaajuinen kirkko, veljet ja sisaret. Jäsenistöämme on kaikkialla maailmassa. Kehotan teitä olemaan hyviä kansalaisia kotimaissanne ja hyviä lähimmäisiä asuinpaikoissanne auttaen niin muihin uskontokuntiin kuin omaammekin kuuluvia. Olkaamme suvaitsevia sekä ystävällisiä ja rakastavia niitä kohtaan, joiden uskonkäsitykset ja mittapuut poikkeavat omistamme. Vapahtaja toi tähän maailmaan rakkauden ja hyväntahdon sanoman kaikille miehille ja naisille. Noudattakaamme aina Hänen esimerkkiään.

Rukoilen, että huomaisimme lähipiirissämme olevien avuntarpeet. Etenkin nuorten joukossa on joitakuita, jotka ovat – murheellista kyllä – tekemisissä huumeiden, moraalittomuuden, pornografian ja muun sellaisen kanssa. On niitä, jotka ovat yksinäisiä, esimerkiksi lesket, jotka kaipaavat muiden seuraa ja huolenpitoa. Olkaamme aina valmiina ojentamaan heille auttava kätemme ja rakastamaan heitä koko sydämestämme.

Me elämme sellaisena aikana maailman historiassa, jolloin on olemassa paljon vaikeita haasteita mutta myös suurenmoisia tilaisuuksia ja syitä riemuita. Meillä on tietenkin aikoja, jolloin koemme elämässämme pettymyksiä, suruja ja jopa murhenäytelmiä. Mutta jos luotamme Herraan, Hän auttaa meidät vaikeuksiemme yli, olivatpa ne millaisia hyvänsä. Psalminkirjoittaja vakuutti näin: ”Illalla on vieraana itku mutta aamulla ilo.”1

Veljeni ja sisareni, haluan teidän tietävän, kuinka kiitollinen olen Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, joka palautettiin näinä myöhempinä aikoina profeetta Joseph Smithin kautta. Se on avain onneemme. Olkaamme nöyriä ja rukoilevia, ja olkoon meillä usko siihen, että meidän taivaallinen Isämme voi opastaa ja siunata meitä elämässämme.

Lausun teille henkilökohtaisen todistukseni siitä, että Jumala elää, että Hän kuulee nöyrien sydänten rukoukset. Hänen Poikansa, Vapahtajamme ja Lunastajamme, puhuu meille jokaiselle: ”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen.”2 Uskokaamme näihin sanoihin ja käyttäkäämme tätä lupausta hyväksemme.

Tämän konferenssin nyt päättyessä rukoilen taivaan siunauksia teille jokaiselle. Olkoon kotinne täynnä rauhaa, sopusointua, huomaavaisuutta ja rakkautta. Olkoon se täynnä Herran Henkeä. Vaalikaa ja ravitkaa todistustanne evankeliumista, jotta se olisi teille suojana Saatanan kuritusta vastaan.

Kunnes taasen kohdataan puolen vuoden kuluttua, rukoilen, että Herra siunaa teitä ja huolehtii teistä, veljeni ja sisareni. Olkoon Hänen lupaamansa rauha teidän kanssanne nyt ja aina. Kiitos rukouksistanne, joita lausutte minun ja kaikkien johtavien auktoriteettien puolesta. Olemme syvästi kiitollisia teille. Vapahtajamme ja Lunastajamme, Herran Jeesuksen Kristuksen – jota me palvelemme – nimessä. Aamen.