2010–2019
Avioliitto: katso ja opi
Huhtikuuta 2013


Avioliitto: katso ja opi

Herran lupaukset annetaan kaikille niille, jotka noudattavat sitä elämän mallia, jolla rakennetaan onnellisia, pyhiä aviosuhteita.

Eräänä iltana monta vuotta sitten vaimoni ja minä olimme päivällisellä yhden poikamme ja hänen vaimonsa ja lastensa luona. Se oli tyypillinen ateriatilanne pikkulapsiperheessä: meteliä riitti, ja vielä enemmän hauskuutta. Kohta päivällisen jälkeen nelivuotias pojantyttäremme Anna ja minä istuimme yhä pöydän ääressä. Huomatessaan, että hän sai koko huomioni, hän nousi penkin päälle seisomaan ja kiinnitti katseensa minuun. Kun hän oli varma, että katsoin häntä, hän käski minua vakavasti: ”Katso ja opi.” Sitten hän tanssi ja lauloi minulle laulun.

Annan ohje ”Katso ja opi” oli viisautta lapsen suusta. Me voimme oppia todella paljon katsomalla ja sitten pohtimalla, mitä olemme nähneet ja tunteneet. Saanen siinä hengessä kertoa teille muutamia periaatteita, joita olen havainnut katsomalla suurenmoisia, uskollisia avioliittoja ja oppimalla niistä. Nämä periaatteet rakentavat lujia, tyydytystä tuovia avioliittoja, jotka sopivat yhteen taivaallisten periaatteiden kanssa. Kehotan teitä katsomaan ja oppimaan kanssani.

Ensimmäiseksi, olen havainnut, että onnellisimmissa avioliitoissa sekä aviomies että vaimo pitävät suhdettaan kallisarvoisena helmenä, mittaamattoman arvokkaana aarteena. Kumpikin heistä jättää isänsä ja äitinsä ja lähtee yhdessä matkaan rakentaakseen avioliiton, joka kukoistaa iankaikkisesti. He ymmärtävät kulkevansa jumalallisesti säädettyä polkua. He tietävät, ettei mikään muu suhde voi suoda niin paljon iloa, tuottaa niin paljon hyvää tai saada aikaan niin paljon henkilökohtaista hioutumista. Katso ja opi: parhaat aviopuolisot pitävät avioliittoaan mittaamattoman arvokkaana.

Seuraavaksi, usko. Onnistuneen iankaikkisen avioliiton perustana on usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja uskollisuus Hänen opetuksilleen.1 Olen havainnut, että avioparit, jotka ovat tehneet avioliitostaan korvaamattoman, toteuttavat uskon malleja: he käyvät joka viikko sakramenttikokouksessa ja muissa kirkon kokouksissa, pitävät perheillan, rukoilevat ja tutkivat pyhiä kirjoituksia sekä yhdessä että henkilökohtaisesti ja maksavat rehelliset kymmenykset. Heidän yhteisenä pyrkimyksenään on olla kuuliaisia ja hyviä. He eivät suhtaudu käskyihin kuin seisovaan pöytään, jonka antimista he voivat valita vain kaikkein houkuttelevimmat.

Usko on jokaisen avioliittoa vahvistavan hyveen perusta. Uskon vahvistaminen vahvistaa avioliittoa. Usko kasvaa, kun pidämme käskyt, ja niin kasvaa myös avioliitossa vallitseva sopusointu ja ilo. Käskyjen pitäminen kuuluu siis olennaisena osana vahvan iankaikkisen avioliiton luomiseen. Katso ja opi: usko Herraan Jeesukseen Kristukseen on onnellisen, iankaikkisen avioliiton perusta.

Kolmanneksi, parannus. Olen oppinut, että onnellisessa avioliitossa turvaudutaan parannuksen lahjaan. Se on välttämätön osa jokaista hyvää aviosuhdetta. Puolisot, jotka tutkailevat säännöllisesti ja rehellisesti itseään ja ottavat pikaisesti tarvittavia askeleita tehdäkseen parannuksen ja kehittyäkseen, kokevat avioliitossaan parantavaa balsamia. Parannus auttaa palauttamaan sopusoinnun ja rauhan sekä ylläpitämään niitä.

Nöyryys on parannuksen ydin. Nöyryys on epäitsekästä, ei itsekästä. Se ei vaadi oman tapansa noudattamista eikä puhu moraalisella ylemmyydentunteella. Sen sijaan nöyryys vastaa sävyisästi2 ja kuuntelee ystävällisesti ymmärtääkseen, ei osoittaakseen olevansa oikeassa. Nöyryys tunnustaa, ettei kukaan voi muuttaa ketään toista. Mutta uskomalla, tekemällä työtä sen eteen ja Jumalan avulla me voimme kokea voimallisen muutoksen omassa sydämessämme.3 Voimallisen sydämenmuutoksen kokeminen saa aikaan sen, että me kohtelemme muita, erityisesti puolisoamme, sävyisästi.4 Nöyryys tarkoittaa sitä, että sekä aviomies että vaimo pyrkivät siunaamaan, auttamaan ja kohottamaan toinen toistaan laittaen puolisonsa ensimmäiselle sijalle jokaisessa päätöksentekotilanteessa. Katso ja opi: parannus ja nöyryys rakentavat onnellisen avioliiton.

Neljänneksi, kunnioitus. Olen havainnut, että suurenmoisessa, onnellisessa avioliitossa aviomies ja vaimo kohtelevat toisiaan tasaveroisina kumppaneina. Missä paikassa tai minä aikana hyvänsä vallinneet käytännöt, joissa aviomies on hallinnut vaimoaan tai kohdellut häntä jollakin tavoin toisen luokan osapuolena avioliitossa, eivät ole sopusoinnussa jumalallisen lain kanssa, ja ne tulisi korvata oikeilla periaatteilla ja käyttäytymismalleilla.

Suurenmoisessa avioliitossa aviomies ja vaimo tekevät päätökset yksimielisesti kummankin toimiessa täysivaltaisena osapuolena, jolla on tasaveroinen ääni- ja päätäntävalta.5 He keskittyvät ensiksi kotiin ja auttamaan toinen toistaan yhteisissä tehtävissä.6 Heidän avioliittonsa perustuu yhteistyölle eikä neuvotteluille. Heidän päivällisajastaan ja sitä seuraavasta perheajasta tulee heidän päivänsä keskipiste ja heidän parhaiden pyrkimystensä kohde. He sulkevat sähköiset viestimet ja jättävät henkilökohtaisen viihteen väliin voidakseen auttaa kotitöissä. Niin pitkälle kuin mahdollista, he lukevat lapsilleen joka ilta, ja kumpikin osallistuu pienokaisten laittamiseen vuoteeseen. He menevät sitten nukkumaan yhdessä. Mikäli aviomiehen ja vaimon velvollisuudet ja olosuhteet suinkin sallivat, he työskentelevät rinnakkain tehdessään kaikkein tärkeintä työtä, mitä on olemassa – sitä työtä, jota teemme omassa kodissamme.

Siellä missä vallitsee kunnioitus, on myös läpinäkyvyyttä, joka on tärkeä osa onnellista avioliittoa. Avioliitossa, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja läpinäkyvyyteen, ei ole tärkeisiin asioihin liittyviä salaisuuksia. Aviomies ja vaimo tekevät kaikki raha-asioita koskevat päätökset yhdessä, ja kumpikin pääsee käsiksi kaikkiin tietoihin.

Uskollisuus on yksi tapa osoittaa kunnioitusta. Profeetat opettavat, että onnistuneen avioliiton osapuolet ovat ”palavan uskollisia” toisilleen.7 Heidän sosiaalisen median sisältönsä on joka suhteessa täysin kelvollista. He eivät salli itselleen minkäänlaisia salaisia internetkokemuksia. He kertovat vapaasti toisilleen omat sosiaalisen verkoston salasanansa. He eivät katsele kenenkään toisen virtuaalisia profiileja tavalla, joka voisi pettää heidän puolisonsa pyhän luottamuksen. He eivät koskaan tee tai sano mitään sellaista, mikä jollakin tavoin tuntuisi sopimattomalta – eivät verkossa eivätkä kasvotusten. Katso ja opi: erinomainen avioliitto on täysin kunnioittava, läpinäkyvä ja uskollinen.

Viidenneksi, rakkaus. Onnellisimmat näkemäni avioliitot säteilevät kuuliaisuutta käskylle, joka on yksi kaikkein autuaallisimmista – että meidän tulee elää keskenämme rakkaudessa8. Puhuessaan aviomiehille Herra käski: ”Rakasta vaimoasi koko sydämestäsi ja liity häneen äläkä kehenkään muuhun.”9 Kirkon käsikirjassa opetetaan: ”Sana liittyä tarkoittaa sitä, että on jollekulle täysin omistautunut ja uskollinen. Aviopari liittyy Jumalaan ja toisiinsa palvelemalla ja rakastamalla toisiaan ja pitämällä liitot täysin uskollisina toisilleen ja Jumalalle.” Sekä aviomies että vaimo ”jättävät taakseen elämänsä naimattomina ja antavat avioliitolleen tärkeimmän sijan elämässään. – – He eivät salli kenenkään tai minkään saada tärkeämpää sijaa – – kuin mikä on niiden liittojen pitämisellä, joita he ovat solmineet Jumalan ja toistensa kanssa.”10 Katso ja opi: menestyksekkäät avioparit rakastavat toisiaan täydellisellä antaumuksella.

On niitä, joiden avioliitto ei ole niin onnellinen kuin he haluaisivat, ja myös niitä, jotka eivät ole koskaan solmineet avioliittoa, ovat eronneet, ovat yksinhuoltajia tai jotka eivät syystä tai toisesta voi solmia avioliittoa. Tällaiset olosuhteet voivat olla täynnä haasteita ja murhetta, mutta niiden ei tarvitse olla iankaikkisia. Teille, jotka olette sellaisissa olosuhteissa ja jotka kuitenkin teette iloisin mielin kaiken, mikä on teidän vallassanne11 pysyäksenne lujina, toivon taivaan runsaita siunauksia. Tavoitelkaa iankaikkisen avioliiton ihannetta muun muassa pyrkimällä tai valmistautumalla olemaan kelvollinen aviopuoliso. Pitäkää käskyt ja luottakaa Herraan ja Hänen täydelliseen rakkauteensa teitä kohtaan. Jonakin päivänä saatte jokaisen luvatun avioliittoon kuuluvan siunauksen.12

Yhdessä suloisimmista jakeista Mormonin kirjassa sanotaan yksinkertaisesti: ”Ja he menivät naimisiin ja heitä naitettiin, ja heitä siunattiin niiden paljojen lupausten mukaisesti, joita Herra oli heille antanut.”13 Herran lupaukset annetaan kaikille niille, jotka noudattavat sitä elämän mallia, jolla rakennetaan onnellisia, pyhiä aviosuhteita. Sellaiset siunaukset tulevat kuin miellyttävinä, odotettuina seurauksina siitä, että elää uskollisesti Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan.

Olen kiitollinen ihanasta vaimostani Kathystä, joka on elämäni rakkaus.

Avioliitto on Jumalan lahja meille; meidän avioliittomme laatu on meidän lahjamme Hänelle. Todistan rakastavan taivaallisen Isämme verrattomasta suunnitelmasta, joka mahdollistaa iankaikkisen, ihmeellisen avioliiton. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.