2010–2019
Jotta meillä olisi kotona rauha
Huhtikuuta 2013


Jotta meillä olisi kotona rauha

Yksi suurimmista siunauksista, mitä voimme tarjota maailmalle, on sellaisen Kristus-keskeisen kodin voima, missä evankeliumia opetetaan, liitot pidetään ja rakkaus vallitsee.

Monet äänet tässä maailmassa, jossa elämme, kehottavat meitä elämään kiihkeään tahtiin. Aina voi tehdä enemmän ja saavuttaa enemmän. Sisimmässämme me jokainen tarvitsemme kuitenkin turvapaikan, jossa vallitsee rauha ja tyyneys, paikan, jossa voimme palautua, järjestäytyä ja kerätä voimia valmistautuaksemme tuleviin paineisiin.

Ihanteellinen paikka sille rauhalle on omassa kodissamme, jossa olemme tehneet kaikkemme keskittyäksemme Herraan Jeesukseen Kristukseen.

Joissakin kodeissa on isä, joka on kelvollinen pappeudenhaltija, sekä uskollinen, omistautunut äiti, jotka yhdessä johtavat vanhurskaudessa. Monien perheiden kokoonpano on erilainen. Riippumatta olosuhteistanne te voitte keskittää kotinne ja elämänne Herraan Jeesukseen Kristukseen, sillä Hän on todellisen rauhan lähde tässä elämässä.

Varmistakaa, että jokainen tekemänne valinta – olipa se ajallinen tai hengellinen – pohjautuu siihen, mitä Vapahtaja haluaisi teidän tekevän. Kun Hän on kotinne keskipiste, teillä on rauhaa ja seesteisyyttä. Kodin täyttää varmuuden henki, jonka kaikki siellä asuvat tuntevat.

Tämän neuvon toteuttaminen ei ole yksinomaan vanhempien harteilla, vaikka heidän tehtävänään on johtaa. Lapset voivat olla vastuussa Kristus-keskeisten pyrkimysten edistämisestä kotona. Vanhempien on tärkeää opettaa lapsia tunnistamaan, kuinka näiden teot vaikuttavat jokaiseen kodissa asuvaan henkilöön. Lapset, jotka saadaan tuntemaan vastuullisuutta teoistaan – olivatpa ne vanhurskaita tai eivät – kasvavat luotettaviksi kansalaisiksi Jumalan valtakuntaan.

Olen varma siitä, että te osaatte tunnistaa ne perusperiaatteet, jotka keskittävät kotinne Vapahtajaan. Ne profeetalliset neuvot, jotka kehottavat pitämään henkilökohtaisia rukouksia ja perherukouksia päivittäin, tutkimaan pyhiä kirjoituksia itsekseen ja perheen kanssa päivittäin sekä pitämään perheillan viikoittain, ovat välttämättömiä kantavia rakenteita rakennettaessa Kristus-keskeistä kotia. Ilman näitä säännöllisiä käytäntöjä on vaikea löytää sitä toivottua ja kovasti kaivattua rauhaa ja turvapaikkaa maailmasta.

Olkaa kuuliaisia niille profeetallisille opetuksille, joita Kristus haluaisi teidän noudattavan. Älkää järkeilkö tulevaa onnea olemattomiin käyttämällä oikoteitä sen sijaan että toteuttaisitte viisaita evankeliumin periaatteita. Muistakaa: pienet asiat johtavat suuriin asioihin. Näennäisen merkityksettömät hairahdukset tai laiminlyönnit voivat johtaa suuriin ongelmiin. Mikä tärkeämpää, yksinkertaiset, johdonmukaiset, hyvät tottumukset johtavat runsaiden siunausten täyttämään elämään.

Te Alkeisyhdistyksen lapset, te nuoret miehet ja naiset nuorten ohjelmissa sekä te järkkymättömät lähetyssaarnaajat, jotka palvelette tällä hetkellä, teette monia asioita tehokkaammin kuin mihin itse pystyin teidän iässänne. Kuolevaisuutta edeltäneessä elämässä te osoititte olevanne uskollisia, kuuliaisia ja puhtaita. Siellä te pyritte uutterasti kehittämään lahjoja ja kykyjä ollaksenne valmiita kohtaamaan kuolevaisuuden rohkeasti, arvokkaasti, kunniakkaasti ja menestyksellisesti.

Te tulitte kuolevaisuuteen vasta hiljattain mukananne kaikki nuo suurenmoiset kyvyt ja loputtomat mahdollisuudet. Elinpiirissänne teitä ympäröi kuitenkin todellinen vaara. Suuret mahdollisuutenne ja kykynne voivat rajoittua tai tuhoutua, jos annatte periksi Perkeleen aikaansaamalle saastutukselle ympärillänne. Saatana ei kuitenkaan mitenkään pärjää Vapahtajalle. Saatanan kohtalo on sinetöity. Hän tietää hävinneensä, mutta hän haluaa viedä mukanaan mahdollisimman monia. Hän yrittää turmella hyvyytenne ja kykynne käyttämällä hyväksi heikkouksianne. Pysykää Herran puolella rajaviivaa, niin voitatte joka kerta.

Te elätte maailmassa, jossa tekniikan edistysaskeleita tapahtuu hämmästyttävällä tahdilla. Monen minun sukupolveeni kuuluvan on vaikea pysyä mukana mahdollisuuksissa. Riippuen siitä, miten tekniikkaa käytetään, nämä edistysaskeleet voivat olla siunaukseksi tai haitaksi. Kun tekniikkaa ymmärretään ja sitä käytetään vanhurskaisiin tarkoituksiin, sen ei tarvitse olla uhka hengelliselle yhteydenpidolle vaan pikemminkin sen tehoste.

Monella meistä on esimerkiksi oma elektroninen laite, joka mahtuu taskuumme. Olemme harvoin ilman sitä. Saatamme käyttää sitä useita kertoja päivässä. Nämä laitteet voivat valitettavasti olla saastan lähde ja syy ajan hukkaan heittämiselle. Mutta kurinalaisesti käytettynä tämä tekniikka voi olla suojautumisväline yhteiskunnan pahimmilta asioilta.

Kuka olisi osannut vielä muutamia vuosia sitten kuvitella, että kaikki pyhät kirjat ja vuosien yleiskonferenssien puheet mahtuisivat omaan taskuun? Se, että ne ovat taskussanne, ei riitä suojelemaan teitä, mutta niiden tutkiminen, pohdiskeleminen ja kuunteleminen kunkin päivän hiljaisina hetkinä tehostaa Hengen välityksellä tapahtuvaa kommunikointia.

Olkaa viisaita siinä, kuinka käytätte tekniikkaa. Merkitkää laitteeseenne tärkeitä pyhien kirjoitusten kohtia ja palatkaa niihin usein. Jos te nuoret tarkastelisitte jotakin pyhien kirjoitusten kohtaa yhtä usein kuin jotkut teistä lähettävät tekstiviestejä, olisitte pian oppineet ulkoa satoja pyhien kirjoitusten kohtia. Ne kohdat osoittautuisivat tarpeen tullen voimalliseksi Pyhän Hengen innoituksen ja johdatuksen lähteeksi.

On ratkaisevan tärkeää, että teemme kaiken voitavamme saadaksemme Pyhän Hengen lempeän, johdattavan vaikutuksen elämäämme pyrkiessämme keskittämään kotimme Vapahtajaan. Se, että toimimme kuuliaisesti Hengen kehotusten mukaan, vahvistaa meitä vielä lisää.

Saavutatte suuremman rauhan, kun yhdistätte pyrkimyksenne olla kuuliaisia lähipiirissänne olevien palvelemiseen. Hyvin monet henkilöt, joiden lahjat ovat heidän omasta mielestään vaatimattomia, käyttävät niitä lahjoja nöyrästi ja auliisti lähipiirissään olevien siunaukseksi. Itsekkyys on suuren pahan alkujuuri. Lääke siihen pahaan käy ilmi Vapahtajan elämästä. Hän näyttää meille, kuinka voimme suuntautua elämässämme ulospäin muiden epäitsekkääseen palvelemiseen.

Olen oppinut totuuden, joka on toistunut elämässäni niin usein, että olen alkanut pitää sitä ehdottomana lakina. Se määrittelee, kuinka kuuliaisuus ja palveleminen liittyvät Jumalan voimaan. Kun olemme kuuliaisia Herran käskyille ja palvelemme Hänen lapsiaan epäitsekkäästi, sen luonnollisena seurauksena me saamme voimaa Jumalalta – voimaa tehdä enemmän kuin mihin pystyisimme omin voimin. Näkemyksemme, lahjamme ja kykymme avartuvat, koska saamme vahvuutta ja voimaa Herralta. Hänen voimansa on perustavaa laatua oleva osatekijä rauhan täyttämän kodin luomisessa.

Kun keskitätte kotinne Vapahtajaan, siitä tulee luonnollisesti turvapaikka paitsi omalle perheellenne myös ystäville, jotka elävät vaikeammissa olosuhteissa. He tuntevat vetoa siellä tuntemaansa seesteisyyteen. Toivottakaa nämä ystävät tervetulleiksi kotiinne. He kukoistavat siinä Kristus-keskeisessä ympäristössä. Ystävystykää lastenne ystävien kanssa. Olkaa heille kelvollisena esimerkkinä.

Yksi suurimmista siunauksista, mitä voimme tarjota maailmalle, on sellaisen Kristus-keskeisen kodin voima, missä evankeliumia opetetaan, liitot pidetään ja rakkaus vallitsee.

Vuosia sitten käytyämme eräällä lähetyskentällä vaimoni Jeanene kertoi minulle eräästä lähetyssaarnaajasta, jonka hän oli tavannut. Jeanene oli kysynyt häneltä hänen perheestään. Vaimoni yllättyi, kun tämä vanhin vastasi, ettei hänellä ole perhettä. Lähetyssaarnaaja selitti edelleen, että kun hän oli syntynyt, hänen äitinsä oli antanut hänet viranomaisten huostaan. Hän vietti lapsuutensa siirtyen yhdestä kasvatuskodista toiseen. Teini-ikäisenä hän sai siunauksekseen kuulla evankeliumista. Rakastava seurakuntaperhe oli auttanut häntä saamaan mahdollisuuden palvella lähetystyössä.

Myöhemmin Jeanene kysyi lähetysjohtajan vaimolta tästä hienosta vanhimmasta. Hän kuuli, että muutama kuukausi aikaisemmin tämä vanhin oli ollut sairauden vuoksi lähetyskodissa muutaman päivän. Sinä aikana hän oli osallistunut heidän kanssaan perheiltaan. Ennen kuin hän palasi kentälle, hän kysyi lähetysjohtajalta, voisiko hän lähetystyönsä lopussa viettää jälleen pari kolme päivää lähetyskodissa. Hän halusi tarkkailla, kuinka Kristus-keskeinen perhe toimii. Hän halusi oppia käyttämään heidän perhettään esikuvana omalle perheelleen.

Tehkää kaikki voitavanne juuri sellaisen kodin luomiseksi. Auttakaa niitä, jotka elävät epäsuotuisissa olosuhteissa. Olkaa todellisia ystäviä. Sellainen kestävä ystävyys on kuin asfalttia, joka täyttää elämän kuopat ja tekee matkasta tasaisemman ja miellyttävämmän. Sen ei pitäisi olla väline, jota käytetään henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseen, vaan aarre, jota vaalitaan ja jaetaan. Toivottakaa kotiinne tervetulleiksi ne, jotka tarvitsevat sellaisen kokemuksen suomaa vahvistusta.

Esitän lopuksi muutamia ajatuksia niille, jotka rakastavat jotakuta perheenjäsentä, joka ei tee hyviä valintoja. Se voi olla haasteena kärsivällisyydellemme ja kestävyydellemme. Meidän tulee luottaa Herraan ja Hänen ajoitukseensa siinä, että rukouksiimme ja pelastamispyrkimyksiimme voi tulla myönteinen vastaus. Me teemme kaikkemme palvellaksemme, siunataksemme ja tunnustaaksemme nöyrästi Jumalan tahdon kaikessa. Me osoitamme uskoa ja muistamme, että on asioita, jotka on jätettävä Herran huomaan. Hän kutsuu meitä laskemaan taakkamme Hänen jalkojensa juureen. Uskon kautta voimme tietää, ettei tätä harhaan kulkenutta rakasta ihmistä hylätä, vaan että hän on rakastavan Vapahtajan huolenpidossa.

Tunnistakaa muissa se, mikä on hyvää, älkää heidän tahrojaan. Aika ajoin tahra vaatii asianmukaista huomiota tullakseen puhdistetuksi, mutta rakentakaa aina tämän henkilön hyveiden pohjalle.

Kun teistä tuntuu, että jäljellä on vain ohut toivon säie, se ei oikeastaan ole säie vaan vahva yhdysside, kuin pelastusrengas teidän vahvistamiseksenne ja kohottamiseksenne. Se voi antaa lohtua niin että voitte lakata pelkäämästä. Pyrkikää elämään kelvollisina ja pankaa luottamuksenne Herraan.

Meidän ei tarvitse olla huolissamme, vaikka emme pystyisikään samalla kertaa tekemään kaikkia niitä asioita, joita Herra on neuvonut meitä tekemään. Hän on sanonut, että kaikelle on aikansa ja määrähetkensä. Hän vastaa vilpittömiin rukouksiimme, joissa pyydämme johdatusta, ja ohjaa meitä siinä, minkä kussakin elämämme vaiheessa pitäisi olla tärkein tähdennettävä. Me voimme oppia, kasvaa ja tulla Hänen kaltaisikseen yksi johdonmukainen askel kerrallaan.

Todistan, että elämällä kuuliaisesti ja olemalla lujasti juurtuneita Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin me voimme saada suurenmoisimman varmuuden rauhasta ja turvapaikasta kodissamme. Haasteita tai murheita tulee silti olemaan runsaasti, mutta myllerryksen keskelläkin me voimme nauttia sisäisestä rauhasta ja syvällisestä onnesta. Todistan, että Jeesuksen Kristuksen sovitus on tuon yltäkylläisen rauhan lähde. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.