Oplæring og videoer til ledere

    Selvhjulpenhedsinitiativet ledes af præstedømmeledere. Initiativet er et redskab, som ledere kan bruge til at tage sig af andre. I initiativet foregår meget af arbejdet i små grupper. Disse grupper kombinerer praktiske færdigheder med åndelige principper for at hjælpe folk til at styrke deres tro på Jesus Kristus og overvinde verdslige udfordringer. Grupper har fokus på et ud af fire emner: Beskæftigelse, uddannelse, privatøkonomi eller at starte og udvikle en lille virksomhed.

    Lederens vejledning

    Dette hæfte for ledere er blevet udarbejdet for at hjælpe præstedømmeledere, når de udøver præstedømmets nøgler, implementerer redskaber og hjælper medlemmerne til at hjælpe sig selv til selvhjulpenhed.

    Hæfter og videoer

    Al materialet, der er brug for til at lede grupper, foredrag og oplæring. Lær mere.