Svar på almindelige spørgsmål

  Formidlere

  Hvad er selvhjulpenhedsgrupper?

  Selvhjulpenhedsgrupper kombinerer praktiske færdigheder med åndelige principper for at hjælpe folk til at hjælpe dem selv. Selvhjulpenhedsgrupper er ofte små, med mindre end 12 personer, og ledes af en formidler, ikke en ekspert eller lærer. Hver selvhjulpenhedsgruppe fokuserer på et af fire emner: Beskæftigelse, uddannelse, mindre virksomhed eller privatøkonomi.

  Hvordan hjælper disse grupper?

  Selvhjulpenhedsgrupper kan hjælpe folk til at overvinde livsudfordringer og styrke deres tro. Gruppemedlemmer forbedrer deres beskæftigelse, uddannelse, økonomi og virksomhed.

  Skal jeg være ekspert for at formidle en selvhjulpenhedsgruppe?

  Nej. Selvhjulpenhedsgrupperne er blevet udformet til at have en formidler, ikke til at blive undervist af en ekspert. Materialerne giver ekspertisen, og Ånden og gruppens dynamik udgør forskellen. Følg helt enkelt materialet og søg Ånden.

  Hvor længe mødes grupperne?

  Grupperne mødes sædvanligt en gang om ugen i 12 uger. Gruppemøder varer normalt mellem halvanden time og to timer. Der er muligt at gøre det hurtigere i gruppen Find et bedre job.

  Hvornår mødes grupperne?

  Når din gruppe dannes, beslutter I jer som gruppe for, hvornår og hvor I mødes.

  Hvordan bliver en gruppe dannet?

  Gruppemedlemmer kan blive inviteret til at deltage, eller de kan slutte sig til en gruppe på egen hånd. Grupper dannes ofte gennem et foredrag, men de kan også dannes uden. Grupperne skal altid dannes under de lokale lederes vejledning. Gruppemedlemmer mødes for at beslutte hvornår og hvor de skal mødes. Der er mindst en formidler til hver gruppe.

  Kan jeg vælge, hvilken gruppe jeg skal formidle?

  Det afhænger af flere ting, heriblandt hvor mange der valgte hver gruppe, og hvordan din menighed eller stav beslutter sig for at sætte dig sammen med en gruppe. Det er bedst at arbejde med dine specialister for at se, hvordan det bliver gjort i din stav eller menighed.

  Vil jeg få oplæring?

  Nogle få uger inden dit første gruppemøde, vil du blive kontaktet af din selvhjulpenhedsspecialist eller en anden lokal leder for at deltage i oplæring for formidlere. Det vil hjælpe dig til at forstå formidlerens rolle, hvordan man formidler og andre pligter du har. Hvis du gerne vil læse op på det på forhånd, kan du finde oplæringsmaterialet her. Du kan også se disse videoer eller nogle af disse onlinekurser.

  Hvordan bør jeg arrangere lokalet?

  Selvhjulpenhedsgrupper er som et råd, ikke en klasse. Opstil ikke rækker. Prøv i stedet at arrangere lokalet, så gruppens medlemmer kan se hinanden og nemt kan skrive i deres hæfter. Det fungerer for eksempel godt at placere dem rundt om et bord. Sid som formidler ikke for bordenden. Vær en del af gruppen.

  Hvor skal min gruppe mødes, og hvordan får jeg adgang til en kirkebygning?

  Selvhjulpenhedsgrupper kan mødes nærmest hvor som helst. Mange grupper mødes i Kirkens bygninger. Andre har mødtes i hjemme hos enten formidleren eller en i gruppen. Du kan beslutte dette sammen med din gruppe. Det kan hjælpe at spørge din selvhjulpenhedsspecialist. Hvis I mødes i en kirkebygning, så aftal med din selvhjulpenhedsspecialist, hvordan du får adgang til bygningen.

  Hvad skal jeg gøre for at forberede mig til et gruppemøde?

  Gennemgå materialet på forhånd og kom forberedt med de nødvendige videoer. Du skal ikke forberede dig som om, du skal undervise i en lektion. Bare vær bekendt med materialet. Følg så i materialet, når du er til gruppemødet.

  Hvor finder jeg bøgerne og videoerne til mine gruppemøder?

  Du kan finde elektroniske versioner af bøgerne og links til alle videoer her. Det er en god ide at downloade videoerne til dit gruppemøde på forhånd, da det trådløse netværk ikke altid er pålideligt. Samarbejd med din selvhjulpenhedsspecialist for at få nok hæfter til dine møder.

  Hvordan viser jeg videoerne?

  Alle videoer findes online på srs.lds.org/videos. I kan se videoerne på en computer, et fjernsyn, en tablet eller selv din smartphone.

  Hvad gør jeg, hvis et af mine gruppemedlemmer er fraværende ved et møde?

  Hvis du ser, at en er gået glip af et møde, så tilskynd personen til at studere på egen hånd med en handlingsmakker eller med dig.

  Hvad gør jeg, hvis der er et møde, jeg ikke kan komme til?

  Få en anden til at formidle mødet ved dit fravær (i stedet for at aflyse mødet). Husk formidlere følger blot materialet. Du kan bede et andet gruppemedlem om at formidle, eller du kan bede din selvhjulpenhedsspecialist om at gøre det.

  Hvad hvis der er en helligdag, og de fleste af gruppens medlemmer ikke kommer?

  Du kan være nødsaget til at udskyde mødet. Giv din selvhjulpenhedsspecialist besked. I disse tilfælde kan det tage nogle grupper mere end 12 uger at færdiggøre kurset.

  Hvad hvis en holder op med at komme eller ønsker at stoppe?

  Dette sker til tider. Samarbejd med din gruppe for at invitere denne person til det næste møde. Hjælp personens handlingsmakker med at støtte og opmuntre. Prøv at forstå, hvad der sker for personen, som kan gøre det svært at deltage.

  Kan vi springe noget over, kombinere noget eller gøre det kortere?

  Det frarådes. Længden på og indholdet af hvert kursus til gruppen er lavet for at skabe specifikke resultater, og grupper opfordres til at følge materialet som anvist. Men noget af indholdets relevans kan variere, eller der kan være andre tungtvejende lokale behov. Kontakt stavsspecialisten, inden I foretager ændringer.

  Hvordan håndterer jeg et gruppemedlem der taler meget og kan dominere drøftelsen?

  Det er en naturlig del af en selvhjulpenhedsgruppe at dele, men nogle gange kan en person tale så meget, at de andre virker tøvende med at svare. Det kan være godt at tale med den person på tomandshånd, uden for et gruppemøde. Forklar det, du har lagt mærke til, og hvordan du tror det påvirker gruppen. Bed personen om at fortælle om vedkommende har nogen bekymringer, og se om I kan blive enige om en løsning, der er bedre for alle i gruppen.

  Hvordan registrerer jeg min gruppe?

  Gå efter jeres første gruppemøde ind på srs.lds.org/report og udfyld rapporten Registrering af gruppe.

  Hvordan udfylder jeg rapporten ved afslutningen af en gruppe og får beviser for fuldførelse?

  Ved det sidste gruppemøde udfylder gruppens medlemmer deres personlige evalueringer. Formidleren indsamler disse oplysninger og efter mødet udfylder han eller hun rapporten Afslutning på gruppe på srs.lds.org/report. Udfyldelse af rapporten sørger også for anmodning om beviser. En selvhjulpenhedsleder vil sende digitale kopier af beviserne til stavens selvhjulpenhedsspecialist, der vil udskrive dem, få dem underskrevet og sørge for, at gruppens medlemmer får deres beviser.

  Hvad er en handlingsmakker? Hvad gør en handlingsmakker?

  Hver uge deler gruppens medlemmer sig op i par og forpligter sig til at støtte og følge op på hinanden. Disse opdelinger i par kaldes handlingsmakkere. Handlingsmakkere kan ringe eller sende en besked til hinanden mellem gruppemøder. Handlingsmakkere er normalt af samme køn og ikke i familie med hinanden. Handlingsmakkere kan rotere hver uge, men det er ikke nødvendigt.

  Hvordan skal jeg arbejde med medlemmer af andre trosretninger?

  Alle er velkomne til en selvhjulpenhedsgruppe. Arbejd sammen med alle dine gruppemedlemmer for at få dem til at føle sig velkommen. Vær følsom over for personer af en anden tros perspektiv og forståelse. Det kan hjælpe at forklare nogle af skriftstederne eller citaterne, der er specifikt for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det kan være nødvendigt at tilpasse nogle af de trosbaserede forpligtelser.