Svar på almindelige spørgsmål

  Gruppemedlemmer

  Hvad er selvhjulpenhed?

  »Selvhjulpenhed er evnen, forpligtelsen og bestræbelsen på at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien. Når medlemmerne er selvhjulpne, er de også bedre i stand til at tjene og drage omsorg for andre« (Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 2010, 6.1.1).

  Hvor kom selvhjulpenhedsinitiativet fra?

  Selvhjulpenhedsinitiativet kommer fra Det Første Præsidentskab. Initiativet har fungeret siden 2014. Det begyndte uden for Nordamerika og findes nu i hele verden. Hundredtusinder mennesker har øget deres selvhjulpenhed ved at deltage.

  Hvad er selvhjulpenhedsgrupper?

  Selvhjulpenhedsgrupper kombinerer praktiske færdigheder med åndelige principper for at hjælpe folk til at hjælpe dem selv. Selvhjulpenhedsgrupper er ofte små, med mindre end 12 personer, og ledes af en formidler, ikke en ekspert eller lærer. Hver selvhjulpenhedsgruppe fokuserer på et af fire emner: Beskæftigelse, uddannelse, mindre virksomhed eller privatøkonomi (se materialet).

  Hvordan kommer jeg med i en selvhjulpenhedsgruppe?

  Gruppemedlemmer kan blive inviteret til at deltage, eller de kan slutte sig til en gruppe på egen hånd. Grupper dannes ofte gennem et foredrag, men de kan også dannes uden. Grupperne skal altid dannes under de lokale lederes vejledning. Gruppemedlemmer mødes for at beslutte hvornår og hvor de skal mødes. Der er mindst en formidler til hver gruppe. Spørg dine lokale ledere for at finde ud af, hvornår den næste gruppe begynder.

  Hvor længe mødes grupperne?

  Grupperne mødes sædvanligt en gang om ugen i 12 uger. Gruppemøder varer mellem halvanden time og to timer. Det er muligt at gøre det hurtigere i gruppen Find et bedre job.

  Hvorfor mødes grupperne i så mange uger?

  Det tager tid og øvelse at foretage de ændringer og udvikle de vaner, der er forbundet med disse kurser. Gruppemedlemmer støtter også hinanden, og de udvikler ofte tætte forhold i løbet af kurset.

  Hvor får jeg fat i hæftet?

  Du får hæftet til kurset ved det første møde. Du kan også finde elektroniske udgaver her eller i appen Evangelisk bibliotek.

  Skal man arbejde uden for gruppemøderne?

  Ja. Gruppemedlemmerne forpligter sig ved hvert møde og arbejder på disse forpligtelser mellem møder. Gruppens medlemmer bør planlægge mindst nogle få timer hver uge til deres forpligtelse. Hver uge får gruppemedlemmerne mulighed for at fortælle om deres fremgang og støtte hinanden.

  Hvad er en handlingsmakker? Hvad gør en handlingsmakker?

  Hver uge deler gruppens medlemmer sig op i par og forpligter sig til at støtte og følge op på hinanden. Den person, man danner par med, er ens handlingsmakker. Handlingsmakkere kan ringe eller sende en besked til hinanden mellem gruppemøder. Handlingsmakkere er normalt af samme køn og ikke i familie med hinanden. Handlingsmakkere kan rotere hver uge, men det er ikke nødvendigt.

  Hvad nu hvis jeg ikke kan komme til et møde?

  For det første, fortæl din formidler, at du ikke kan komme. Gennemgå derefter materialet til den uge, og forsøg at lave hjemmearbejdet. Følg op med din handlingsmakker eller formidler, selv hvis du går glip af mødet.

  Kan jeg deltage i mere end en selvhjulpenhedsgruppe?

  Ja. Vi anbefaler, at du færdiggør en selvhjulpenhedsgruppe, inden du begynder i en anden.

  Jeg fik ikke mit bevis. Hvad skal jeg gøre?

  Kontakt din selvhjulpenhedsspecialist i staven.