Læs mere

  Låneprogrammet Den selvsupplerende uddannelsesfond (PEF) hjælper kirkemedlemmer i alle aldre til at få en uddannelse, der fører til et job, der resulterer i selvhjulpenhed. Siden 2001 har dette program hjulpet over 90.000 mennesker rundt om i verden. Gennem afdrag på lån og gavmilde bidrag vil denne fond fortsat løfte enkeltpersoner og familier ud af fattigdom og til selvhjulpenhed i de kommende årtier.

  Du kan læse mere om PEF’s tilblivelse i præsident Gordon B. Hinckleys generalkonferencetale (»Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond«, Liahona, juli 2001, s. 61-67).

  Tilbydes et PEF-lån i det land, jeg bor i?

  A, B, C, D
  Albanien, Amerikansk Samoa, Antigua og Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Botswana, Brasilien, Cambodja, Kap Verde, Chile, Colombia, Costa Rica, Den Demokratiske Republik Congo, Den Dominikanske Republik

  E, F, G, H
  Ecuador, El Salvador, Elfenbenskysten, Fiji, Filippinerne, Ghana, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong

  I, J, K, L
  Indien, Indonesien, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia

  M, N, O, P
  Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mexico, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Mozambique, Pakistan, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto Rico

  Q, R, S, T
  Samoa, Sierra Leone, Spanien, St. Kitts og Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Surinam, Sydafrika, Sydkorea, Swaziland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago

  U, V, W, X, Y, Z
  Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zambia, Zimbabwe

  Hvordan opfylder jeg betingelserne for et PEF-lån?

  Du skal arbejde sammen med din biskop eller grenspræsident for at afgøre, om du kan få et PEF-lån. Du har brug for hans godkendelse for at kunne påbegynde en ansøgningsproces. De tre betingelser er værdighed, behov og beslutsomhed.

  Værdighed

  En betingelsen for et PEF-lån begynder med at efterleve evangeliet og være værdig til og få en tempelanbefaling (anbefalinger med begrænset anvendelse gælder også).

  Behov

  PEF-midler er hellige og er kun beregnet på medlemmer med et betydeligt, økonomisk behov.

  Tænk over alle dine forskellige indkomstkilder (din egen og din families) til at betale for uddannelse. Det kan indbefatte stipendier og legater. Hvis du har brug for hjælp til at lære om forskellige måder at betale for din uddannelse på, se da Uddan dig til et bedre arbejde, side 95-116, eller kontakt din stavs selvhjulpenhedsspecialist eller dit lokale selvhjulpenhedscenter.

  Beslutsomhed

  Du vil være nødt til at arbejde hårdt, studere flittigt og overvinde udfordringer for at færdiggøre dit studium, finde et bedre job, afdrage dit lån og blive selvhjulpen.

  Derfor skal du afdrage dit lån

  Hver gang, du betaler et afdrag, skaber du mulighed for, at en anden kan blive selvhjulpen ved hjælp af uddannelse. Ved ærligt at tilbagebetale de midler, du har lånt, velsigner det dig, din familie og dem, der kommer efter dig.

  Hvordan kan jeg anvende mit PEF-lån?

  Det er en skelsættende oplevelse at få en uddannelse, men den kan også være dyr. PEF-lån er tilgængelige i forbindelse med egnede tekniske og faglige studier, der varer højst to år. De bruges til at betale for medlemmerne undervisning og gebyrer (fx artikler, bøger, beviser og eksamener). PEF-lån kan ikke bruges til at betale rejseudgifter til og fra uddannelsessted, daglige leveomkostninger eller udgifter til en computer eller andre studiehjælpemidler.

  Vi opmuntrer dig til at gennemgå kapitel 6 i Uddan dig til et bedre arbejde og udføre alle forslagene, så du kan finde frem til den bedste måde at betale for din uddannelse på.

  Du får fx brug for at tænke på rejseudgifter til og fra uddannelsessted, udgifter til en computer eller andre studiehjælpemidler (efter behov) og dine daglige leveomkostninger. Disse udgifter dækkes ikke af et PEF-lån.

  Hvordan afdrager jeg mit lån?

  Når dit lån er godkendt, og du begynder på at studere, skal du begynde at betale afdrag. Disse afdrag er meget begrænsede, mens du læser. Tjek dine udbetalinger af lån ved at gå ind på hjemmesiden for PEF-studerende. Hvert land tilbyder forskellige muligheder for tilbagebetaling, for at du kan afdrage dit lån.

  Når du har fået din eksamen, begynder du at afdrage på dit lån. Afhængigt af længden på dit studium og størrelsen af dit lån bør du være i stand til at indfri dit lån med renter i løbet af fem år.

  Hvis du har økonomiske udfordringer, helbredsproblemer eller andre forhold, der gør dine PEF-afdrag meget vanskelige, kan det give dig adgang til midlertidigt at omstrukturere lånet. Kontakt din stavs selvhjulpenhedsspecialist eller dit lokale PEF-kontor for at få mere at vide.

  Hvis du er flyttet ud af det land, hvor du påbegyndte dit PEF-lån, må du kontakte PEF-kontoret i det område, hvor du nu bor, så du kan få flyttet din konto. Det vil hjælpe dig i processen med at afdrage.