การประชุมสมาคมสงเคราะห์สามัญ 2013

 
อ่านรับชมดาวน์โหลด

ทั้งการประชุม

รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอลที่ประชุม 
พลังอำนาจ ปีติ และความรักจากการรักษาพันธสัญญาลินดา เค. เบอร์ตันรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพลงสวดแบบเมดเลย์Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center 
เรามีเหตุผลสำคัญที่จะชื่นชมยินดีแคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมารับพรแห่งพันธสัญญาของท่านลินดา เอส. รีฟส์รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I'll Go Where You Want Me to Goที่ประชุม 
เราไม่มีวันเดินตามลำพังประธานโธมัส เอส. มอนสันรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉันRelief Society Choir from the Provo Missionary Training Center