คุณสมบัติของโปรแกรมเล่นสื่อ


video player features
 1. ข้อมูลวีดิทัศน์
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีดิทัศน์ที่กำลังเล่นอยู่
 2. แบ่งปัน
  แบ่งปันวีดิทัศน์ได้โดยการคัดลอกลิงก์และแบ่งปันผ่านอีเมลหรือไอเอ็ม ท่านอาจแบ่งปันโดยใช้ Facebook หรือ Twitter
 3. ลิงก์
  คัดลอกและแบ่งปันลิงก์เว็บได้
 4. ฝัง
  คัดลอกรหัสสำหรับฝังโปรแกรมเล่นและใส่โปรแกรมเล่นเข้าไปในเว็บไซต์หรือบล็อกได้
 5. ปุ่มเล่น/หยุด
 6. ตัวนำทาง
  ตัวนำทางแสดงรหัสเวลาของวีดิทัศน์และทำให้ท่านสามารถเลื่อนไปยังจุดใดจุดหนึ่งในวีดิทัศน์ได้โดยการเลื่อนแถบบอกเวลากลับไปกลับมา
 7. ปุ่มถ่ายทอดสด DVR
  ขณะกำลังดูรายการวีดิทัศน์สด ท่านสามารถเลื่อนแถบบอกเวลาไปยังจุดหนึ่งที่ผ่านไปแล้วในวีดิทัศน์ได้หรือคลิกปุ่มหยุด ปุ่มถ่ายทอดสดจะกลายเป็นสีเทา กดปุ่มถ่ายทอดสดอีกครั้งวีดิทัศน์จะกลับมาถ่ายทอดสดและปุ่มจะกลับเป็นสีเขียวเมื่อมีการดูวีดิทัศน์ถ่ายทอดสด (เมื่อดูรายการวีดิทัศน์ตามสั่ง ปุ่มถ่ายทอดสดจะใช้งานไม่ได้และท่านสามารถเลื่อนแถบบอกเวลาไปที่จุดไหนก็ได้ในวีดิทัศน์)
 8. คำบรรยายภาพแบบปิด
  คลิกปุ่มนี้เพื่อดูวีดิทัศน์พร้อมกับคำบรรยายภาพแบบปิด ถ้าจะดูคำอธิบายภาพแบบปิดบนเครื่อง iOS ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

  • คลิก “ตั้งค่า”
  • คลิก “วีดิทัศน์”
  • เปลี่ยน “คำบรรยายภาพแบบปิด” เป็น “เปิด”
 9. เต็มหน้าจอ
  คลิกปุ่มนี้เพื่อดูวีดิทัศน์แบบเต็มหน้าจอ

 10. ระดับเสียง
  คลิกปุ่มนี้เพื่อควบคุมระดับเสียง