การประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณจากฝ่ายประธานสูงสุดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2016

 
อ่านรับชมดาวน์โหลด

ทั้งการประชุม

รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Oh, Come, All Ye Faithfulคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิลรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การประกาศของศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับการประสูติของพระคริสต์เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

And the Glory of the Lord, from Messiahคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิลรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ความสมบูรณ์แห่งเรื่องราวคริสต์มาสเอ็ลเดอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็นรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Whence Is That Goodly Fragrance Flowing?คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิลรับชม
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์Douglas D. Holmesรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Wexford Carolคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิลรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ของประทานแห่งสันติสุขประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

โจเซฟ มอร์ที่ประชุมรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง