การถ่ายทอดพิเศษ: งานแห่งความรอด

 
อ่านรับชมดาวน์โหลด

ทั้งการประชุม

Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ทุกชนชาติจงฟัง!คณะนักร้องประสานเสียงผู้สอนศาสนาจากศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโวและสภาวอร์ดในท้องที่รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

ต้อนรับเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ความรอดเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

งานเผยแผ่ศาสนาในยุคดิจิทัลเอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ข้าจะไปที่พระองค์บัญชารับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Our Responsibility to Inviteเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

งานทางวิญญาณเอ็ลเดอร์ นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Missionary Song Medleyรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

งานทางวิญญาณ งานแห่งความรอด: อุปมาเรื่องพ่อ ณ เวลานอน เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การสอนในศาสนจักรประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ศรัทธาในงานแห่งความรอดประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ถูกเรียกให้รับใช้คณะนักร้องประสานเสียงผู้สอนศาสนาจากศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโวและสภาวอร์ดในท้องที่รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

I'll Go Where You Want Me to Goรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์