Písma
Titulná strana
predchádzajúce ďalej

Drahocenná
perla

Výber zo zjavení,
prekladov a rozprávaní
Josepha Smitha,
prvého proroka, vidca a zjavovateľa,
Cirkvi Ježiša Krista
Svätých neskorších dní

Vydala
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Salt Lake City, Utah, USA