Písma
  Titulná strana
  Footnotes
  Theme

  Drahocenná
  perla

  Výber zo zjavení,
  prekladov a rozprávaní
  Josepha Smitha,
  prvého proroka, vidca a zjavovateľa,
  Cirkvi Ježiša Krista
  Svätých neskorších dní

  Vydala
  Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

  Salt Lake City, Utah, USA