Skrifture
Titelbladsy


Die
Pêrel van
Groot Waarde

’n Seleksie uit die Openbarings,
Vertalings en Uiteensettings van
Joseph Smith
Eerste Profeet, Siener en Openbaarder van
Die Kerk van Jesus Christus van die
Heiliges van die Laaste Dae

Gepubliseer deur
Die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae

Salt Lake City, Utah, VSA