Schriften
Facsimile nr.3


Een facsimile uit het Boek Abraham

nr. 3

Afbeelding

Verklaring

Afb. 1: Abraham gezeten op de troon van de farao, dankzij de hoffelijkheid van de koning, met een kroon op zijn hoofd, voorstellend het priesterschap, het grote presidium in de hemel symboliserend, met de scepter van gerechtigheid en oordeel in zijn hand.

Afb. 2: Koning farao, wiens naam wordt vermeld in de schrifttekens boven zijn hoofd.

Afb. 3: Betekent Abraham in Egypte, zoals ook in afb. 10 van facsimile nr. 1 is weergegeven.

Afb. 4: Prins van de farao, koning van Egypte, zoals boven de hand geschreven staat.

Afb. 5: Shulem, een van de voornaamste dienaren van de koning, zoals voorgesteld door de schrifttekens boven zijn hand.

Afb. 6: Olimlah, een slaaf die de prins toebehoort.

Abraham redenerend over de beginselen van de astronomie aan het hof van de koning.