Schriften
Facsimile nr.2


Een facsimile uit het Boek Abraham

nr. 2

Afbeelding

Verklaring

Afb. 1: Kolob, wat de eerste schepping betekent, het dichtst bij de celestiale, ofwel de woonplaats van God. De eerste in de bestuurlijke orde, de laatste wat de tijdmaat betreft. De maat volgens celestiale tijd, welke celestiale tijd één dag op een el inhoudt. Eén dag op Kolob is gelijk aan duizend jaar volgens de tijdmaat van deze aarde, die door de Egyptenaren Dzja-o-eh wordt genoemd.

Afb. 2: Bevindt zich naast Kolob en wordt door de Egyptenaren Oliblish genoemd, die de volgende grote besturende schepping is nabij de celestiale, ofwel de plaats waar God woont; die ook de sleutel van macht bezit met betrekking tot andere planeten; zoals door God aan Abraham geopenbaard, toen hij een offer bracht op een altaar dat hij voor de Heer gebouwd had.

Afb. 3: Is gemaakt om God voor te stellen, gezeten op zijn troon, bekleed met macht en gezag, met een kroon van eeuwig licht op zijn hoofd; stelt tevens de grote wachtwoorden van het heilig priesterschap voor, zoals die aan Adam in de hof van Eden geopenbaard werden, alsmede aan Seth, Noach, Melchizedek, Abraham en allen aan wie het priesterschap geopenbaard werd.

Afb. 4: Komt overeen met het Hebreeuwse woord Rakiang, dat uitspansel of firmament van de hemelen betekent; tevens een getalsaanduiding die in het Egyptisch duizend weergeeft; dit komt overeen met de tijdmaat van Oliblish, die gelijk is aan Kolob in zijn omwenteling en in zijn tijdmaat.

Afb. 5: Heet in het Egyptisch Enish-go-on-dosh; dit is ook een van de besturende planeten, die volgens de Egyptenaren de zon is, die haar licht ontleent aan Kolob door middel van Ke-i-vanrash, die de grote sleutel is, ofwel, met andere woorden, de bestuursmacht, die vijftien andere vaste planeten of sterren bestuurt, evenals Flo-isi ofwel de maan, de aarde en de zon in hun jaarlijkse omwentelingen. Deze planeet ontvangt haar macht door middel van Kli-flos-is-es, ofwel Ha-ko-ka-bim, de sterren die door de nummers 22 en 23 worden voorgesteld, en die licht ontvangen van de omwentelingen van Kolob.

Afb. 6: Stelt deze aarde voor met haar vier hoeken.

Afb. 7: Stelt God voor, gezeten op zijn troon, die door de hemelen heen de grote wachtwoorden van het priesterschap openbaart; evenals het teken van de Heilige Geest aan Abraham, in de gedaante van een duif.

Afb. 8: Bevat geschriften die niet aan de wereld geopenbaard kunnen worden; maar in de heilige tempel van God te verkrijgen zijn.

Afb. 9: Dient thans niet geopenbaard te worden.

Afb. 10: Evenmin.

Afb. 11: Evenmin. Indien de wereld deze getallen kan ontcijferen, zo zij het. Amen.

Afb. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 zullen in de door de Heer bestemde tijd gegeven worden.

De bovenstaande vertaling is gegeven voor zover wij daar op dit moment enig recht toe hebben.