Pyhät kirjoitukset
Abraham 4
Alaviitteet

Hide Footnotes

Aihe

Luku 4

Jumalat suunnittelevat maan ja kaiken sen päällä olevan elämän luomista. Heidän suunnitelmansa kuudesta luomispäivästä esitetään.

1 Ja sitten Herra sanoi: Menkäämme alas. Ja he menivät alas aalussa, ja he, toisin sanoen Jumalat, bjärjestivät ja muovasivat taivaat ja maan.

2 Ja maa, kun se oli muovattu, oli tyhjä ja autio, koska he eivät olleet muovanneet mitään muuta kuin maan; ja pimeys vallitsi syvyyden päällä ja Jumalien Henki aleijui vetten yllä.

3 Ja he (Jumalat) sanoivat: Tulkoon valo; ja valo tuli.

4 Ja he (Jumalat) käsittivät valon, sillä se oli kirkas; ja he erottivat valon eli saattoivat sen eroamaan pimeydestä.

5 Ja Jumalat nimittivät valon päiväksi, ja pimeyden he nimittivät yöksi. Ja tapahtui, että ajan illasta aamuun he nimittivät yöksi; ja ajan aamusta iltaan he nimittivät päiväksi; ja tämä oli ensimmäinen eli alku sille, minkä he nimittivät päiväksi ja yöksi.

6 Ja Jumalat sanoivat myös: Tulkoon ataivaankansi keskelle vesiä, ja se erottaa vedet vesistä.

7 Ja Jumalat käskivät taivaankantta, niin että se erotti vedet, jotka olivat taivaankannen alla, vesistä, jotka olivat taivaankannen päällä; ja tapahtui niin, aivan niin kuin he olivat käskeneet.

8 Ja Jumalat nimittivät kannen ataivaaksi. Ja tapahtui, että ajan illasta aamuun he nimittivät yöksi; ja tapahtui, että ajan aamusta iltaan he nimittivät päiväksi; ja tämä oli btoinen aika, jonka he nimittivät yöksi ja päiväksi.

9 Ja Jumalat käskivät sanoen: Kokoontukoot avedet yhteen taivaan alla byhteen paikkaan ja tulkoon maa ylös kuivaksi; ja tapahtui niin kuin he olivat käskeneet;

10 ja Jumalat julistivat kuivan kamaran maaksi; ja yhteen kokoontuneet vedet he julistivat asuuriksi vesiksi; ja Jumalat näkivät, että heitä toteltiin.

11 Ja Jumalat sanoivat: Valmistakaamme maa kasvamaan aruohoa, kasveja, jotka tuottavat siementä, hedelmäpuita, jotka tuottavat hedelmää lajinsa mukaan ja joiden siemen itsessänsä tuottaa kaltaistansa maan päällä; ja tapahtui niin, aivan niin kuin he olivat käskeneet.

12 Ja Jumalat järjestivät maan tuottamaan ruohoa sen omasta siemenestä ja kasveja tuottamaan kasveja niiden omasta siemenestä, tuottamaan siementä lajinsa mukaan; ja maan tuottamaan puun sen omasta siemenestä, tuottamaan hedelmää, jonka siemen voi itsessään tuottaa vain samaa, lajinsa mukaan; ja Jumalat näkivät, että heitä toteltiin.

13 Ja tapahtui, että he lukivat päivät; ajan illasta aamuun he nimittivät yöksi; ja tapahtui, että ajan aamusta iltaan he nimittivät päiväksi; ja se oli kolmas aika.

14 Ja Jumalat järjestivät avalot taivaankanteen ja panivat ne erottamaan päivän yöstä ja järjestivät ne merkeiksi ja osoittamaan määräaikoja ja päiviä ja vuosia

15 ja järjestivät ne valoiksi taivaankanteen antamaan valoa maan päälle; ja tapahtui niin.

16 Ja Jumalat järjestivät kaksi suurta valoa, asuuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä; ja pienemmän valon oheen he asettivat myös tähdet;

17 ja Jumalat asettivat ne taivaiden kanteen antamaan valoa maan päälle ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä.

18 Ja Jumalat valvoivat sitä, mitä he olivat käskeneet, kunnes se totteli.

19 Ja tapahtui, että illasta aamuun oli yö; ja tapahtui, että aamusta iltaan oli päivä; ja se oli neljäs aika.

20 Ja Jumalat sanoivat: Valmistakaamme vedet tuottamaan runsaasti liikkuvia olentoja, joissa on elämä; ja lintuja, niin että ne voivat lentää maan yllä avoimella taivaalla.

21 Ja Jumalat valmistivat vedet, niin että ne tuottaisivat suuria avalaita ja kaikkia eläviä olentoja, jotka liikkuvat ja joita vesien oli määrä tuottaa runsaasti lajinsa mukaan, ja kaikkia siivekkäitä lintuja lajinsa mukaan. Ja Jumalat näkivät, että heitä toteltiin ja että heidän suunnitelmansa oli hyvä.

22 Ja Jumalat sanoivat: Siunaamme ne, saatamme ne hedelmällisiksi ja lisääntymään ja täyttämään merien vedet eli asuuret vedet; ja saatamme linnut lisääntymään maan päällä.

23 Ja tapahtui, että ajan illasta aamuun he nimittivät yöksi; ja tapahtui, että ajan aamusta iltaan he nimittivät päiväksi; ja se oli viides aika.

24 Ja aJumalat valmistivat maan tuottamaan eläviä olentoja lajinsa mukaan, karjaeläimiä ja matelijoita ja villieläimiä lajinsa mukaan; ja tapahtui niin kuin he olivat sanoneet.

25 Ja Jumalat järjestivät maan tuottamaan eläimiä lajinsa mukaan ja karjaeläimiä lajinsa mukaan, ja kaikkea, mikä matelee maan päällä, lajinsa mukaan; ja Jumalat näkivät, että ne tottelivat.

26 Ja Jumalat pitivät aneuvoa keskenään ja sanoivat: Menkäämme alas ja muovatkaamme bihminen ckuvaksemme, kaltaiseksemme; ja annamme heidän vallita meren kaloja ja ilman lintuja ja karjaeläimiä ja koko maata ja kaikkia matelijoita, joita matelee maan päällä.

27 Niin aJumalat menivät alas järjestämään ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalien kuvaksi hänet muovataksensa, mieheksi ja naiseksi muovataksensa heidät.

28 Ja Jumalat sanoivat: Siunaamme heidät. Ja Jumalat sanoivat: Saatamme heidät tulemaan hedelmällisiksi ja lisääntymään ja täyttämään maan ja ottamaan sen valtaansa ja vallitsemaan meren kaloja ja ilman lintuja ja kaikkia eläviä olentoja, jotka liikkuvat maan päällä.

29 Ja Jumalat sanoivat: Katso, annamme heille kaikki siementä tuottavat kasvit, jotka tulevat kaikkialle maan päälle, ja kaikki puut, joissa on hedelmää; niin, siementä tekevän puun hedelmän, heille annamme sen; se on heidän aravinnoksensa.

30 Ja kaikille maan eläimille ja kaikille ilman linnuille ja kaikille, jotka matelevat maan päällä, katso, annamme niille elämän, ja annamme niille myös kaikki vihreät kasvit ravinnoksi, ja kaikki nämä järjestetään näin.

31 Ja Jumalat sanoivat: Teemme kaiken, mitä olemme sanoneet, ja järjestämme ne; ja katso, ne ovat hyvin kuuliaisia. Ja tapahtui, että ajan illasta aamuun he nimittivät yöksi; ja tapahtui, että ajan aamusta iltaan he nimittivät päiväksi; ja he lukivat sen akuudenneksi ajaksi.