Skrifterna
Titelbladet


Mormons bok

Ännu ett testamente om
Jesus Kristus

Utgiven av
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Salt Lake City, Utah, USA

Första engelska upplagan utgiven i
Palmyra, New York, USA 1830