Skrifterna
  Titelbladet
  Hämtade filer
  Hela boken (pdf)
  Fotnoter
  Tema

  Mormons bok

  Ännu ett testamente om
  Jesus Kristus

  Utgiven av
  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Salt Lake City, Utah, USA

  Första engelska upplagan utgiven i
  Palmyra, New York, USA 1830