Jákób 3
  Footnotes
  Theme

  3. Fejezet

  A tisztaszívűek befogadják Isten kedves szavát – A lámániták igazlelkűsége meghaladja a nefitákét – Jákób óvja népét a paráználkodástól, a szemérmetlenségtől és minden bűntől. Mintegy Kr.e. 544–421.

  1 De íme, én, Jákób, hozzátok szeretnék szólni, akik tisztaszívűek vagytok. Szilárd elmével tekintsetek Istenre, és rendkívüli hittel imádkozzatok hozzá, és ő meg fog vigasztalni a megpróbáltatásaitokban, és szót emel az ügyetekben, és igazságosságot küld le azokra, akik az elpusztításotokra törekednek.

  2 Ó ti, akik tisztaszívűek vagytok, emeljétek fel a fejeteket és fogadjátok be Isten örömet adó szavát, és lakmározzatok a szeretetén; mert mindörökké megtehetitek ezt, ha aszilárd az elmétek.

  3 De jaj, jaj tinektek, akik nem vagytok tisztaszívűek, akik atisztátalanok ezen a napon Isten előtt; mert ha nem tartotok bűnbánatot, átkozott miattatok ez a föld; és a lámániták, akik nem olyan tisztátalanok, mint ti, mégis keserves átokkal vannak bmegátkozva, meg fognak ostorozni benneteket, méghozzá a pusztulásig.

  4 És gyorsan eljön az idő, amikor ha nem tartotok bűnbánatot, ők fogják birtokolni örökségetek földjét, és az Úristen akivezeti közületek az igazlelkűeket.

  5 Íme, testvéreitek, a lámániták, akiket gyűlöltök, szennyességük és az átok miatt, mely a bőrüket érte, igazlelkűbbek nálatok; mert ők nem afeledkeztek meg az Úr parancsolatáról, mely atyánknak adatott – hogy ne legyen egynél több hites feleségük, szolgáló feleségük pedig ne legyen egy sem, és ne kövessenek el közöttük paráznaságokat.

  6 És most azon vannak, hogy betartsák ezt a parancsolatot, ezen parancsolat betartásának figyelembevétele miatt tehát az Úristen nem fogja őket elpusztítani, hanem airgalmas lesz hozzájuk; és egy napon áldott néppé lesznek.

  7 Íme, férjeik aszeretik a feleségeiket, és feleségeik szeretik a férjeiket; és férjeik és feleségeik szeretik a gyermekeiket; és hitetlenségük és irántatok való gyűlöletük atyáik gonoszsága miatt van; mennyivel vagytok tehát jobbak náluk nagy Teremtőtök szemében?

  8 Ó testvéreim, félek, hogy ha nem bánjátok meg bűneiteket, bőrük fehérebb lesz, mint a tiétek, amikor velük együtt Isten trónusa elé visznek benneteket.

  9 Adok tehát nektek egy parancsolatot, mely Isten szava, hogy ne szidalmazzátok őket többé bőrük sötétsége miatt; se ne szidalmazzátok őket szennyességük miatt; hanem emlékezzetek a saját szennyességetekre, és emlékezzetek rá, hogy az ő szennyességük atyáik miatt érte őket.

  10 Emlékezzetek tehát a agyermekeitekre, hogy miként gyötrődött szívük azon példa miatt, amit ti állítottatok eléjük; és arra is emlékezzetek, hogy szennyességetek miatt pusztulásba vihetitek a gyermekeiteket, és az ő bűneik a ti fejetekre szállnak az utolsó napon.

  11 Ó testvéreim, hallgassatok szavaimra; serkentsétek fel lelketek képességeit, rázzátok meg magatokat, hogy afelébredhessetek a halálos révületből, és szabadítsátok meg magatokat a bpokol kínjaitól, nehogy az cördög angyalaivá legyetek, és abba a tüzes és kénköves tóba vettessetek, amely a második dhalál.

  12 És most én, Jákób még sokkal több dolgot szóltam Nefi népéhez, és óvtam őket a aparáználkodástól és a bszemérmetlenségtől, és mindenféle bűntől, elmondván nekik azok rettenetes következményeit.

  13 És aezekre a lemezekre még a századrészét sem lehet leírni ezen nép cselekedeteinek, mely nép mostanra kezdett nagyszámú lenni; de sok cselekedetük, és háborúik, és viszálykodásaik, és királyaik uralkodása a nagyobb lemezekre van leírva.

  14 Ezeket a lemezeket Jákób lemezeinek hívják, és Nefi keze készítette őket. És bevégzem ezen szavak szólását.