Hê La Man 2
  Footnotes
  Theme

  Chương 2

  Hê La Man, con trai của Hê La Man, trở thành vị trưởng phán quan—Ga Đi An Tôn lãnh đạo đảng Kích Cơ Men—Một người tôi tớ của Hê La Man giết chết Kích Cơ Men, và đảng Ga Đi An Tôn chạy trốn vào vùng hoang dã. Khoảng 50–49 trước T.C.

  1 Và chuyện rằng, vào năm thứ bốn mươi hai dưới chế độ các phán quan, sau khi Mô Rô Ni Ha đã tái lập hòa bình giữa dân Nê Phi và dân La Man, này, không có ai ngồi vào ghế xét xử cả, vậy nên sự tranh chấp lại bắt đầu nổi lên trong dân chúng về việc ai sẽ được ngồi vào ghế xét xử.

  2 Và chuyện rằng Hê La Man, con trai của Hê La Man, được chỉ định ngồi vào ghế xét xử, qua tiếng nói của dân chúng.

  3 Nhưng này, aKích Cơ Men, là người đã ám sát Pha Hô Ran, nay lại đợi dịp để giết Hê La Man nữa; và hắn được đảng của hắn ủng hộ, đó là những kẻ đã giao kết với nhau, không để cho ai biết được tội ác của hắn.

  4 Vì có một người tên là aGa Đi An Tôn rất lão luyện về tài ăn nói và xảo kế để thực hiện công việc sát nhân và trộm cắp bí mật; vậy nên hắn trở thành lãnh tụ đảng Kích Cơ Men.

  5 Vậy nên hắn phỉnh nịnh chúng và Kích Cơ Men, hắn bảo rằng: Nếu chúng đặt hắn vào ghế xét xử thì hắn sẽ để cho những người thuộc đảng của hắn được giữ các địa vị có uy quyền và quyền hành trong dân chúng; vậy nên Kích Cơ Men tìm cách giết Hê La Man.

  6 Và chuyện rằng, trong khi hắn đang đi đến ghế xét xử để giết Hê La Man, này, có một người tôi tớ của Hê La Man nhờ đã cải dạng, và ra ngoài lúc ban đêm, nên biết được kế hoạch của bọn ấy đã lập ra để giết Hê La Man—

  7 Và chuyện rằng, anh ta gặp Kích Cơ Men và ra dấu hiệu cho hắn, vì thế Kích Cơ Men liền cho anh ta biết ý định của hắn, và yêu cầu anh ta dẫn hắn đến ghế xét xử để hắn ám sát Hê La Man.

  8 Và khi người tôi tớ của Hê La Man đã biết rõ tâm địa của Kích Cơ Men, và biết mục đích của hắn là sát nhân, và mục đích của tất cả những ai thuộc đảng của hắn cũng là sát nhân, cướp bóc, và chiếm đoạt uy quyền, (và đây là kế hoạch abí mật và sự âm mưu liên kết của bọn chúng) người tôi tớ của Hê La Man bèn bảo Kích Cơ Men rằng: Chúng ta hãy đi đến ghế xét xử.

  9 Bấy giờ điều này đã làm cho Kích Cơ Men vô cùng hài lòng, vì hắn tưởng hắn sẽ thực hiện được ý định của mình; nhưng này, khi hai người cùng đi đến ghế xét xử, thì người tôi tớ này của Hê La Man đã dùng dao đâm vào tận tim của Kích Cơ Men khiến hắn ngã xuống chết không kịp kêu tiếng nào. Rồi anh ta chạy đi thuật lại cho Hê La Man nghe tất cả những điều anh đã nghe thấy và đã làm.

  10 Và chuyện rằng, Hê La Man đã phái quân đi bắt đảng cướp và sát nhân bí mật này để chúng bị xử hình theo luật pháp.

  11 Nhưng này, khi Ga Đi An Tôn thấy Kích Cơ Men không trở về, hắn sợ sẽ bị sát hại, vậy nên hắn ra lệnh cho đảng của hắn phải đi theo hắn. Và chúng chạy trốn ra khỏi xứ bằng một con đường bí mật vào vùng hoang dã; vậy nên khi Hê La Man cho người đến bắt chúng, thì không tìm thấy chúng đâu hết.

  12 Và về phần tên Ga Đi An Tôn này sẽ được nói đến nhiều hơn sau này. Và như vậy là chấm dứt năm thứ bốn mươi hai dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.

  13 Và này, đến đoạn cuối của sách này các người sẽ thấy rằng, tên aGa Đi An Tôn này sẽ là nguyên nhân của sự sụp đổ, phải, một sự hủy diệt hầu như hoàn toàn sẽ xảy ra cho dân Nê Phi.

  14 Này, tôi không có ý nói là đoạn cuối sách Hê La Man, nhưng tôi muốn nói là đoạn cuối sách Nê Phi, mà từ sách ấy tôi đã lấy tất cả truyện ký mà tôi đã ghi chép.