Άλμα 37

Κεφάλαιο 37

Οι πλάκες από ορείχαλκο και άλλες γραφές έχουν διατηρηθεί για να φέρουν ψυχές στη σωτηρία. Οι Ιαρεδίτες καταστράφηκαν εξαιτίας της κακίας τους. Οι μυστικοί τους όρκοι και διαθήκες πρέπει να παρακρατηθούν από τον λαό. Συμβουλεύσου τον Κύριο σε όλες τις ενέργειές σου. Όπως οδηγούσε η Λιαχόνα τους Νεφίτες, έτσι οδηγεί ο λόγος του Χριστού τους ανθρώπους σε αιώνια ζωή. Περίπου το 74 π.Χ.

1 Και τώρα, υιέ μου Ήλαμαν, σε προστάζω να πάρεις τα χρονικά που μου έχουν εμπιστευθεί.

2 Και σε προστάζω επίσης να κρατήσεις ένα χρονικό του λαού αυτού, σύμφωνα με το όπως έχω κάνει εγώ, επάνω στις πλάκες του Νεφί, και να τα διαφυλάξεις όλα αυτά ιερά, ακριβώς όπως τα έχω διαφυλάξει και εγώ, διότι υπάρχει ένας σοφός σκοπός που διαφυλάσσονται.

3 Και αυτές οι πλάκες από ορείχαλκο, οι οποίες περιέχουν αυτά τα εγχαράγματα, που έχουν τα χρονικά των αγίων γραφών επάνω τους, που έχουν τη γενεαλογία των προπατόρων μας, ακόμα και από την αρχή –

4 Ιδού, έχει προφητευθεί από τους πατέρες μας ότι πρέπει να διαφυλαχθούν και να μεταβιβασθούν από τη μία γενεά στην άλλη, και να διαφυλαχθούν και να διατηρηθούν από το χέρι του Κυρίου, μέχρι να παρουσιασθούν σε κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό, ώστε να μάθουν τα μυστήρια που περιέχονται εκεί επάνω.

5 Και τώρα ιδού, αν διαφυλαχθούν πρέπει να διατηρήσουν τη λαμπρότητά τους. Μάλιστα, και θα διατηρήσουν τη λαμπρότητά τους. Μάλιστα, και επίσης όλες οι πλάκες που περιέχουν αυτά που αποτελούν άγιες γραφές.

6 Λοιπόν μπορεί να υποθέτεις ότι αυτό αποτελεί ανοησία σε μένα. Όμως ιδού, εγώ σου λέω, ότι με μικρά και απλά πράγματα πραγματοποιούνται σπουδαία πράγματα. Και τα μικρά μέσα σε πολλές περιπτώσεις ανατρέπουν τους σοφούς.

7 Και ο Κύριος ο Θεός εργάζεται με μέσα για να πραγματοποιήσει τους μεγάλους και αιώνιους σκοπούς του, και με πολύ μικρά μέσα ο Κύριος ανατρέπει τους σοφούς και πραγματοποιεί τη σωτηρία πολλών ψυχών.

8 Και τώρα, μέχρι στιγμής ήταν σοφία του Θεού να διαφυλαχθούν αυτά, γιατί ιδού, διεύρυναν τη μνήμη αυτού του λαού, μάλιστα, και έπεισαν πολλούς για το σφάλμα των μεθόδων τους, και τους έφερε στη γνώση του Θεού τους προς σωτηρία των ψυχών τους.

9 Μάλιστα, σου λέω, αν δεν ήταν γι’ αυτά που περιέχουν αυτά τα χρονικά, τα οποία είναι σε αυτές τις πλάκες, ο Αμμών και οι αδελφοί του δεν θα είχαν μπορέσει να πείσουν τόσες πολλές χιλιάδες Λαμανιτών για την εσφαλμένη παράδοση των πατέρων τους. Μάλιστα, αυτά τα χρονικά και τα λόγια τους τους έφεραν σε μετάνοια· δηλαδή, τους έφεραν σε γνώση για τον Κύριο τον Θεό τους, και να αγαλλιάσουν για τον Ιησού Χριστό τον Λυτρωτή τους.

10 Και ποιος ξέρει ποια θα είναι τα μέσα για να φέρουν πολλές χιλιάδες από αυτούς, μάλιστα, και επίσης πολλές χιλιάδες από τους σκληροτράχηλους αδελφούς μας, τους Νεφίτες, οι οποίοι τώρα σκληραίνουν την καρδιά τους με την αμαρτία και τις ανομίες, στο να γνωρίσουν τον Λυτρωτή τους;

11 Λοιπόν αυτά τα μυστήρια δεν μου έχουν γίνει γνωστά ακόμα πλήρως, γι’ αυτό θα δείξω υπομονή.

12 Και μπορεί να είναι αρκετό να πω μόνο ότι διαφυλάσσονται για σοφό σκοπό, ο οποίος σκοπός είναι γνωστός στον Θεό, διότι συμβουλεύει με σοφία για όλα τα έργα του, και οι οδοί του είναι ευθείες, και η πορεία του είναι ένας αιώνιος κύκλος.

13 Αχ, να θυμάσαι, να θυμάσαι, υιέ μου Ήλαμαν, πόσο αυστηρές είναι οι εντολές του Θεού. Και είπε: Αν τηρείτε τις εντολές, θα ευημερείτε στη χώρα – αλλά αν δεν τηρείτε τις εντολές Του, θα αποκοπείτε από την παρουσία Του.

14 Και τώρα θυμήσου, υιέ μου, ότι ο Θεός σού έχει εμπιστευθεί αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι ιερά, τα οποία έχει διαφυλάξει ιερά, και τα οποία επίσης θα διαφυλάξει και θα διατηρήσει για έναν σοφό δικό του σκοπό, για να επιδείξει τη δύναμή του σε μελλοντικές γενεές.

15 Και τώρα ιδού, σου λέω με το πνεύμα της προφητείας, ότι αν παραβείς τις εντολές του Θεού, ιδού, αυτά τα πράγματα που είναι ιερά θα σου αφαιρεθούν με τη δύναμη του Θεού, και θα παραδοθείς στον Σατανά, για να σε κοσκινίζει σαν άχυρο εμπρός στον άνεμο.

16 Όμως αν τηρείς τις εντολές του Θεού, και κάνεις με αυτά τα πράγματα που είναι ιερά σύμφωνα με εκείνο που σε προστάζει ο Κύριος, (γιατί πρέπει να επικαλείσαι τον Κύριο για όλα όσα πρέπει να κάνεις με αυτά) ιδού, καμία δύναμη της γης ή της κόλασης δεν μπορεί να τα πάρει από σένα, γιατί ο Θεός είναι πανίσχυρος ως προς την εκπλήρωση όλων των λόγων του.

17 Γιατί θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις Του που θα σας δώσει, γιατί έχει εκπληρώσει τις υποσχέσεις που έδωσε στους πατέρες μας.

18 Γιατί τους υποσχέθηκε ότι θα διατηρούσε αυτά τα πράγματα για έναν σοφό δικό Του σκοπό, για να μπορέσει να επιδείξει τη δύναμή Του σε μελλοντικές γενεές.

19 Και τώρα ιδού, τον έναν σκοπό τον εκπλήρωσε, δηλαδή την αποκατάσταση πολλών χιλιάδων Λαμανιτών στη γνώση της αλήθειας, και επέδειξε τη δύναμή Του προς αυτούς, και θα επιδείξει ακόμα τη δύναμή Του σε αυτούς, σε μελλοντικές γενεές. Γι’ αυτό θα διατηρηθούν.

20 Γι’ αυτό, σε προστάζω, υιέ μου Ήλαμαν, να είσαι επιμελής στην εκπλήρωση όλων των λόγων μου, και να είσαι επιμελής στην τήρηση των εντολών του Θεού όπως είναι αυτές γραμμένες.

21 Και τώρα, θα σου μιλήσω σχετικά με αυτές τις είκοσι τέσσερεις πλάκες, για να τις φυλάξεις, ώστε τα μυστήρια και τα έργα του σκότους, και τα μυστικά τους έργα, δηλαδή τα μυστικά έργα εκείνων των ανθρώπων που καταστράφηκαν, να μπορέσουν να φανερωθούν σε αυτόν τον λαό. Μάλιστα, όλοι οι φόνοι τους και οι ληστείες και οι λεηλασίες τους, και όλη η κακία και τα βδελύγματά τους, να φανερωθούν σε αυτόν τον λαό. Μάλιστα, και να διαφυλάξεις αυτούς τους ερμηνευτές.

22 Επειδή ιδού, ο Κύριος είδε ότι ο λαός Του άρχισε να εργάζεται στο σκοτάδι, μάλιστα, να απεργάζεται μυστικούς φόνους και μυστικά βδελύγματα. Γι’ αυτό ο Κύριος είπε, αν δεν μετανοούσαν, θα πρέπει να αφανισθούν από το πρόσωπο της γης.

23 Και είπε ο Κύριος: Θα προετοιμάσω για τον δούλο μου Γαζελέμ, μία πέτρα, η οποία θα φέγγει στο σκοτάδι για φως, ώστε να αποκαλύψω στον λαό μου που με υπηρετεί, ώστε να αποκαλύψω σε αυτούς τα έργα των αδελφών τους, μάλιστα, τα μυστικά τους έργα, τα έργα τους του σκότους, και την κακία και τα βδελύγματά τους.

24 Και τώρα, υιέ μου, αυτοί οι ερμηνευτές προετοιμάσθηκαν ώστε ο λόγος του Θεού να εκπληρωθεί, αυτός τον οποίο είπε, λέγοντας:

25 Θα φέρω από το σκοτάδι στο φως όλα τα μυστικά τους έργα και τα βδελύγματά τους. Και αν δεν μετανοήσουν, θα τους αφανίσω από το πρόσωπο της γης. Και θα φέρω σε φως όλα τα μυστικά τους και τα βδελύγματά τους, σε κάθε έθνος που μελλοντικά θα κατέχει τη χώρα.

26 Και τώρα, υιέ μου, βλέπουμε ότι δεν μετανόησαν, γι’ αυτό αφανίστηκαν, και ώς εδώ ο λόγος του Θεού έχει εκπληρωθεί. Μάλιστα, τα μυστικά βδελύγματά τους έχουν βγει από το σκοτάδι και μας έγιναν γνωστά.

27 Και τώρα, υιέ μου, σε προστάζω να συγκρατήσεις στη μνήμη όλους τους όρκους τους, και τις διαθήκες τους, και τις συμφωνίες τους στα μυστικά βδελύγματά τους. Μάλιστα, και όλα τα σημάδια τους και τα θαύματά τους να τα αποκρύψετε από αυτόν τον λαό, ώστε να μην τα μάθουν, μην τυχόν κατά λάθος πέσουν κι αυτοί σε σκοτάδι και αφανιστούν.

28 Γιατί ιδού, υπάρχει κατάρα επάνω σε όλη αυτήν τη χώρα, ότι αφανισμός θα πέσει επάνω σε όλους αυτούς τους εργάτες του σκότους, σύμφωνα με τη δύναμη του Θεού, όταν είναι πλήρως ώριμοι. Γι’ αυτό, επιθυμώ αυτός ο λαός να μην αφανιστεί.

29 Γι’ αυτό, να αποκρύψεις αυτά τα μυστικά σχέδια των όρκων τους και των διαθηκών τους από αυτόν τον λαό, και μόνο την κακία τους και τους φόνους τους και τα βδελύγματά τους να κάνεις γνωστά σε αυτούς. Και να τους διδάξεις να απεχθάνονται τέτοια ανομία και βδελύγματα και φόνους. Και να τους διδάξεις επίσης ότι ο λαός αυτός αφανίστηκε εξαιτίας της κακίας του και των βδελυγμάτων και των φόνων του.

30 Γιατί ιδού, δολοφόνησαν όλους τους προφήτες του Κυρίου που ήλθαν σε αυτούς για να τους διακηρύξουν σχετικά με τις ανομίες τους. Και το αίμα εκείνων που δολοφόνησαν φώναζε στον Κύριο τον Θεό τους για εκδίκηση προς αυτούς που ήταν οι δολοφόνοι τους. Και έτσι οι κρίσεις του Θεού έπεσαν επάνω σε αυτούς τους εργάτες του σκότους και των μυστικών συνωμοσιών.

31 Μάλιστα, και καταραμένη να είναι η γη στον αιώνα του αιώνα γι’ αυτούς τους εργάτες του σκότους και των μυστικών συνωμοσιών, ακόμα και μέχρι αφανισμού, εκτός αν μετανοήσουν προτού να ωριμάσουν πλήρως.

32 Και τώρα, υιέ μου, να θυμάσαι τα λόγια που σου έχω πει. Μην εμπιστευθείς αυτά τα μυστικά σχέδια σε αυτόν τον λαό, αλλά δίδαξέ τους αιώνιο μίσος εναντίον της αμαρτίας και της ανομίας.

33 Κήρυξέ τους μετάνοια και πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Δίδαξέ τους να δείχνουν ταπεινοφροσύνη και να είναι πράοι και ταπεινοί στην καρδιά. Δίδαξέ τους να αντιστέκονται σε κάθε πειρασμό του διαβόλου, με την πίστη τους στον Κύριο τον Ιησού Χριστό.

34 Δίδαξέ τους να μην είναι ποτέ αποκαμωμένοι για έργα αγαθά, αλλά να είναι πράοι και ταπεινοί στην καρδιά, επειδή τέτοιοι θα βρουν ανάπαυση στην ψυχή τους.

35 Αχ, να θυμάσαι, υιέ μου, και μάθε σοφία στα νιάτα σου. Μάλιστα, μάθε στα νιάτα σου να τηρείς τις εντολές του Θεού.

36 Μάλιστα, και να επικαλείσαι τον Θεό για όλη την υποστήριξή σου. Μάλιστα, όλες σου οι ενέργειες ας είναι προς τον Κύριο, και οπουδήποτε κι αν πηγαίνεις ας είναι με τον Κύριο. Μάλιστα, όλες σου οι σκέψεις ας κατευθύνονται προς τον Κύριο. Μάλιστα, οι αφοσιώσεις της καρδιάς σου ας τίθενται στον Κύριο παντοτινά.

37 Συμβουλεύσου τον Κύριο για όλες τις ενέργειές σου, και εκείνος θα σε διευθύνει για το καλό. Μάλιστα, όταν κείτεσαι τη νύχτα, να κείτεσαι προς τον Κύριο, για να σε φυλά στον ύπνο σου, και όταν σηκώνεσαι το πρωί, η καρδιά σου ας είναι γεμάτη ευχαριστίες προς τον Θεό. Και αν τα πράττεις αυτά, θα υψωθείς κατά την τελευταία ημέρα.

38 Και τώρα, υιέ μου, έχω κάτι να πω σχετικά με αυτό το οποίο οι πατέρες μας ονομάζουν σφαίρα, η κατευθυντή – ή το ονόμαζαν οι πατέρες μας Λιαχόνα, το οποίο είναι, μεθερμηνευόμενο, πυξίδα. Και το προετοίμασε ο Κύριος.

39 Και ιδού, δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να εργασθεί κατά τον τρόπο αυτό ένα χειροτέχνημα τόσο περίτεχνο. Και ιδού, προετοιμάσθηκε για να δείξει στους πατέρες μας την πορεία την οποία έπρεπε να διανύσουν στην έρημο.

40 Και ενεργούσε γι’ αυτούς σύμφωνα με την πίστη τους στον Θεό. Γι’ αυτό, αν είχαν πίστη να πιστεύουν ότι ο Θεός μπορούσε να κάνει ώστε αυτές οι βελόνες να δείξουν τον δρόμο που έπρεπε να πάρουν, ιδού, γινόταν. Γι’ αυτό είχαν αυτό το θαύμα, και επίσης πολλά άλλα θαύματα που γίνονταν με τη δύναμη του Θεού, μέρα με τη μέρα.

41 Παρά ταύτα, επειδή αυτά τα θαύματα γίνονταν με μικρά μέσα, τους έδειχνε θαυμάσια έργα. Ήταν οκνηροί και ξεχνούσαν να ασκούν την πίστη και την επιμέλειά τους και τότε αυτά τα θαυμάσια έργα έπαψαν, και δεν προόδευαν στο ταξίδι τους.

42 Γι’ αυτό, χασομερούσαν στην έρημο, δηλαδή δεν προχωρούσαν σε ευθεία πορεία, και βασανίζονταν με πείνα και δίψα, εξαιτίας των παραβάσεών τους.

43 Και τώρα, υιέ μου, θα ήθελα να καταλάβεις ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι χωρίς σκιά, διότι όπως οι πατέρες μας ήταν οκνηροί στο να δώσουν προσοχή σε αυτήν την πυξίδα (τώρα αυτά τα πράγματα ήταν εγκόσμια) αυτοί δεν ευημέρησαν. Ακριβώς το ίδιο είναι και με πράγματα που είναι πνευματικά.

44 Γιατί ιδού, είναι εξίσου εύκολο να δώσετε προσοχή στον λόγο του Χριστού, που θα σας δείξει μία ευθεία πορεία σε αιώνια μακαριότητα, όσο ήταν για τους πατέρες μας το να δώσουν προσοχή σε αυτήν την πυξίδα, η οποία θα τους έδειχνε μία ευθεία πορεία προς τη γη της επαγγελίας.

45 Και τώρα λέω, δεν υπάρχει συμβολισμός σε αυτό το πράγμα; Γιατί ακριβώς όπως σίγουρα αυτός ο κατευθυντής έφερε τους πατέρες μας, με το να ακολουθήσουν την πορεία του, στη γη της επαγγελίας, έτσι τα λόγια του Χριστού, αν ακολουθήσουμε την πορεία τους, θα μας φέρουν πέρα από αυτήν την κοιλάδα της θλίψης, σε μια κατά πολύ καλύτερη γη επαγγελίας.

46 Αχ, υιέ μου, ας μην είμαστε οκνηροί εξαιτίας της ευκολίας της οδού. Γιατί έτσι ήταν και με τους πατέρες μας. Γιατί έτσι είχε προετοιμαστεί γι’ αυτούς, ώστε αν κοίταζαν, να μπορέσουν να ζήσουν. Ακριβώς έτσι είναι και με εμάς. Ο δρόμος έχει προετοιμαστεί, και αν θα κοιτάξουμε, θα ζήσουμε αιώνια.

47 Και τώρα, υιέ μου, κοίταξε να φροντίσεις αυτά τα άγια πράγματα, μάλιστα, πρόσεξε να κοιτάξεις στον Θεό και να ζήσεις. Πήγαινε σε αυτόν τον λαό και διακήρυξε τον λόγο, και να είσαι σώφρων. Υιέ μου, έχε γεια.