2. Nefi 32

32. peatükk

Inglid räägivad Püha Vaimu väel. Inimesed peavad palvetama ja omandama enda jaoks teadmisi Pühalt Vaimult. Ligikaudu 559–545 eKr.

1 Ja nüüd, vaadake, mu armsad vennad, ma eeldan, et te juurdlete mõningal määral oma südames selle üle, mida te peaksite tegema pärast seda, kui te olete sisenenud teed pidi. Aga vaadake, miks te juurdlete nende asjade üle oma südames?

2 Kas te ei mäleta, et ma ütlesin teile, et pärast seda, kui te olete asaanud Püha Vaimu, võite te rääkida inglite keeles? Ja nüüd, kuidas te võiksite rääkida inglite bkeeles muidu, kui Püha Vaimuga?

3 aInglid räägivad Püha Vaimu väel; mispärast, nad räägivad Kristuse sõnu. Mispärast, ma ütlen teile: bToituge rõõmuga Kristuse sõnadest; sest vaata, Kristuse sõnad ütlevad teile kõik, mida te peate tegema.

4 Mispärast, pärast seda, kui ma olen rääkinud need sõnad, kui te ei mõista neid, siis on see seepärast, et te ei aküsi ega koputa; mispärast, teid ei ole toodud valgusesse, vaid te peate hukkuma pimeduses.

5 Sest vaata, ma ütlen teile taas, et kui te sisenete teed pidi ja saate Püha Vaimu, siis see näitab teile kõik, mida te peate tegema.

6 Vaata, see on Kristuse õpetus ja rohkem õpetust ei anta enne, kui ta ailmutab ennast teile lihas. Ja kui ta ilmutab end teile lihas, tuleb teil tähelepanelikult teha seda, mida ta teile ütleb.

7 Ja nüüd, mina, Nefi, ei või rohkem öelda; Vaim takistab mind rääkimast ja mind on jäetud leinama inimeste auskmatuse ja pahelisuse ja teadmatuse ja kangekaelsuse pärast; sest nad ei taha otsida teadmist ega mõista suurt teadmist, kui see on neile antud bselgusega, koguni nii selgelt, kui sõna saab olla.

8 Ja nüüd, mu armsad vennad, ma tajun, et te juurdlete ikka veel oma südameis; ja mind kurvastab, et ma pean sellest asjast rääkima. Sest kui te võtaksite kuulda Vaimu, kes õpetab inimest apalvetama, te teaksite, et te peate palvetama; sest bhalb vaim ei õpeta inimest palvetama, vaid õpetab teda, et ta ei pea palvetama.

9 Ent vaadake, ma ütlen teile, et te peate alati apalvetama ja mitte nõrkema; et te ei peaks tegema Issandale midagi, palvetamata kõigepealt Isa poole Kristuse bnimel, et ta pühitseks teie tegevuse teie jaoks, et teie tegevus võiks olla teie hinge cheaoluks.