Nefis Anden Bog 12


Kapitel 12

Esajas ser templet i de sidste dage, indsamlingen af Israel og tusindårsrigets dom og fred – De stolte og ugudelige skal blive bøjet ned ved det andet komme – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 2. Omkring 559-545 f.Kr.

1 Det ord, som aEsajas, Amos’ søn, b angående Juda og Jerusalem:

2 Og det skal ske i de sidste dage, når det abjerg, hvorpå bHerrens hus ligger, skal være grundfæstet på cbjergenes top, og skal være ophøjet over højene, og alle folkeslag skal strømme dertil.

3 Og mange folk skal drage af sted og sige: Kom I, og lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; og han vil lære os om sine veje, og vi vil avandre på hans stier; for fra Zion skal bloven udgå, og Herrens ord fra Jerusalem.

4 Og han skal adømme mellem folkeslagene og skal irettesætte mange folk, og de skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd om til podeknive – folkeslag skal ikke løfte sværd mod folkeslag, ej heller skal de mere blive oplært til krig.

5 O Jakobs hus, kom I, og lad os vandre i Herrens lys; ja, kom, for I er alle afaret vild, hver og en på sine ugudelige veje.

6 Derfor, o Herre, har du svigtet dit folk, Jakobs hus, fordi de er fyldt af aøstens væsen og lytter til sandsigere ligesom bfilistrene, og de cfinder behag i de fremmedes børn.

7 Deres land er også fuldt af sølv og guld, ej heller er der nogen ende på deres skatte; deres land er også fuldt af heste, ej heller er der nogen ende på deres stridsvogne.

8 Deres land er også fuldt af aafguder; de tilbeder deres egne hænders værk, det, som deres egne fingre har lavet.

9 Og den jævne mand abøjer sig ikke, og den mægtige herre ydmyger sig ikke; tilgiv ham derfor ikke.

10 O, I ugudelige, søg ind mellem klipperne, og askjul jer i støvet, for frygt for Herren og hans vældes herlighed skal ramme jer.

11 Og det skal ske, at menneskets hovne blikke skal blive ydmyget, og menneskers hovmod skal blive bøjet ned, og Herren alene skal være ophøjet på den dag.

12 For Hærskarers Herres adag kommer snart over alle folkeslag, ja, over hver og en; ja, over de bstolte og hovne og over enhver, der er indbildsk, og han skal blive fornedret.

13 Ja, og Herrens dag skal komme over alle Libanons cedre, for de er høje og indbildske, og over alle Bashans ege.

14 Og over alle de høje bjerge og over alle højene og over alle de folkeslag, som er indbildske, og over ethvert folk.

15 Og over ethvert højt tårn og over enhver befæstet mur.

16 Og over alle skibene på ahavet og over alle Tarshishs skibe og over alle behagelige udsyn.

17 Og menneskets hovenhed skal bøjes, og menneskers hovmod skal blive fornedret, og Herren alene skal være ophøjet på aden dag.

18 Og afguderne skal han aldeles afskaffe.

19 Og de skal søge ind i hullerne i klipperne og ned i hulerne i jorden, for frygt for Herren skal komme over dem, og hans vældes herlighed skal ramme dem, når han rejser sig for at ryste jorden skrækkeligt.

20 På den dag skal et menneske akaste sine afguder af sølv og sine afguder af guld, som han selv har lavet for at tilbede dem, hen til muldvarpene og til flagermusene;

21 for at søge ind i klippespalterne og op på toppen af de forrevne klipper; for frygt for Herren skal komme over dem, og hans herligheds vælde skal ramme dem, når han rejser sig for at ryste jorden skrækkeligt.

22 aForlad jer ikke længere på mennesket, hvis ånde er i hans næsebor, for hvad er han at regne for?