Przesłanie od Pierwszego Prezydium


Przesłanie od Pierwszego Prezydium

Drodzy Bracia i Siostry,

Pan powiedział: „Celem moim jest zaopatrzyć świętych moich” (NiP 104:15). Objawienie to jest obietnicą Pana, że zapewni doczesne błogosławieństwa i otworzy drzwi prowadzące do samowystarczalności, która oznacza możliwość zaspokojenia własnych podstawowych potrzeb życiowych i potrzeb członków naszej rodziny.

Niniejsza broszura została przygotowana, aby pomóc członkom Kościoła poznać i wprowadzić w życie zasady wiary, wykształcenia, ciężkiej pracy i zaufania Panu. Przyjęcie i zastosowanie tych zasad umożliwi wam dostąpienie w większym stopniu doczesnych błogosławieństw obiecanych przez Pana.

Zachęcamy was do pilnego studiowania i stosowania tych zasad oraz uczenia ich członków waszych rodzin. Jeśli tak postąpicie, wasze życie będzie błogosławione. Dowiecie się, co robić na ścieżce wiodącej ku większej samowystarczalności. Zostaniecie pobłogosławieni większą nadzieją, spokojem i możliwościami rozwoju.

Pamiętajcie, że jesteście dziećmi naszego Ojca w Niebie. On was kocha i nigdy was nie porzuci. On was zna i jest gotów pobłogosławić was duchową i doczesną samowystarczalnością.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium