Samowystarczalność
Wytyczne dla koordynatora
poprzednia dalej


Wytyczne dla koordynatora

Wytyczne dla koordynatora spotkania wprowadzającego znajdują się w polach fioletowych. Aby uzyskać dodatkową pomoc, związaną z prowadzeniem spotkania, zob. stronę 13.

Jak korzystać z tej broszury

Broszura ta jest przeznaczona do wykorzystania podczas spotkania wprowadzającego. Można z niej również korzystać w innych sytuacjach, takich jak:

  • Lekcje w 5. niedzielę miesiąca.

  • Spotkania kworum i Stowarzyszenia Pomocy.

  • W domu.

  • W innych odpowiednich okolicznościach.

Gdy widzisz te podpowiedzi, postępuj zgodnie z poleceniami

Przeczytaj

Obejrzyj

Przedyskutuj

Rozważ

Zajęcia

Jedna osoba czyta na głos dla całej grupy.

Cała grupa ogląda film.

Mała grupa (2–8 osób) przedstawia swoje przemyślenia przez 2–4 minuty.

Przez ok. 2–3 minuty każdy indywidualne rozważa i zapisuje swoje przemyślenia w ciszy.

Praca indywidualna lub w małych grupach (2–8 osób) przez określony czas.

Spotkanie wprowadzające „Moja ścieżka” nie powinno trwać dłużej niż 90 minut.

Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
Salt Lake City w Utah