Dienen

Dienen

Wanneer gij in de dienst van uw naasten zijt, zijt gij louter in de dienst van uw God.

Compassionate Service

Je medemens dienen is een belangrijke eigenschap van een discipel van Jezus Christus. Een discipel is bereid om de lasten van anderen te dragen en mensen te troosten die troost nodig hebben. Onze hemelse Vader maakt vaak van ons gebruik om andere mensen te helpen.

Er zijn veel verschillende manieren om je naaste te helpen. Vooral thuis kun je dienen. Je kunt ook dienen in de kerk, op school en in de samenleving. Je kunt dienen door tempelwerk en familiegeschiedenis te doen. Je kunt dienen door nu al met anderen over het evangelie te praten en in de toekomst een voltijdzending te vervullen. De zinvolste hulp wordt vaak door middel van eenvoudige, dagelijkse liefdediensten verleend. Stel je dagelijks open voor de leiding van de Heilige Geest. Dan zul je weten wie je kunt helpen en hoe je dat het beste kunt doen. Volg het voorbeeld van de Heiland door anderen te dienen.

Als je je wijdt aan het dienen van anderen, krijg je een betere band met je hemelse Vader. Je hart vult zich dan met liefde. Je gaat beseffen dat je door dienstbetoon en opoffering zelfzucht kunt overwinnen. Je voelt het geluk dat alleen voortvloeit uit God en je naaste dienen. Je ontwikkelt je en je bent een werktuig in Gods handen om je medemens tot zegen te zijn.

Temple attendance