Bekering
vorige volgende

Bekering

Hierdoor zult gij weten of iemand zich van zijn zonden bekeert — zie, hij zal ze belijden en ze verzaken.

Christ in Gethsemane

De Heiland heeft voor onze zonden geleden en zijn leven voor ons gegeven. Dit grote offer wordt de verzoening genoemd. Door de verzoening kun je vergeving ontvangen en van je zonden gereinigd worden op voorwaarde dat je je bekeert.

Bekering is meer dan toegeven dat je wat verkeerd hebt gedaan. Het is een verandering van geest en hart. Het omvat afkering van zonde en toenadering tot God voor vergiffenis. Het wordt ingegeven door liefde voor God en het oprechte verlangen om zijn geboden te bewaren.

Satan wil je het gevoel geven dat je je niet kunt bekeren, maar dat is absoluut niet waar. De Heiland heeft je beloofd dat je vergeving zult ontvangen als je je verootmoedigt en doet wat nodig is voor bekering. Het is verstandig om je zo snel mogelijk te bekeren. Want hoe eerder je je bekeert, hoe eerder je aan de weg terug begint. Dan zul je de gemoedsrust en vreugde voelen die vergeving met zich meebrengt. Als je je bekering uitstelt, kun je zegeningen, mogelijkheden en geestelijke leiding mislopen. Ook kun je nog verder in zonden verstrikt raken. Dat maakt het moeilijker om de weg terug te vinden.

Sommige jongeren overtreden bewust de geboden van God met de bedoeling zich later te bekeren, bijvoorbeeld voordat ze naar de tempel of op zending gaan. Dergelijke bewuste zonden drijven de spot met de verzoening van de Heiland.

Bekering vergt dat je je zonden aan de Heer belijdt. Vraag ook vergeving aan de mensen die je kwaad hebt berokkend. En herstel zo mogelijk de schade die je met je wangedrag hebt aangericht. Vraag bij je pogingen om je te bekeren je ouders om hulp en raad. Ernstige zonden, zoals seksuele overtredingen of pornografiegebruik, belijd je aan je bisschop. Wees volkomen eerlijk tegen hem. Hij zal je helpen met je bekering. Als je vragen hebt over wat je met je bisschop dient te bespreken, praat dan met je ouders of met hem.

Als je doet wat nodig is om je te bekeren en vergeving te krijgen, leer je de kracht van de verzoening en de liefde van God kennen. Dan ervaar je de vrede van de Heer Jezus Christus, waar je veel kracht uit kunt putten, en ga je meer op Hem lijken.

Prayer. Youth. Male