Kleding en uiterlijk
vorige volgende

Kleding en uiterlijk

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? (…) Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!’

Eating and drinking. Youth. Female

Je lichaam is heilig. Respecteer het en ontheilig het op geen enkele wijze. Door je kleding en uiterlijk kun je laten zien dat je weet hoe waardevol je lichaam is. Je kunt laten zien dat je een discipel van Jezus Christus bent en dat je Hem liefhebt.

De profeten van God hebben zijn kinderen altijd de raad gegeven zich fatsoenlijk te kleden. Als je je uiterlijk goed verzorgt en je fatsoenlijk kleedt, nodig je de Geest uit en kun je een goede invloed op de mensen in je omgeving hebben. Met je kleding en uiterlijke verzorging beïnvloed je niet alleen je eigen gedrag, maar ook dat van anderen.

Verlaag nooit je kledingnormen. Grijp een speciale gelegenheid niet aan als excuus om onfatsoenlijk gekleed te gaan. Als je je onfatsoenlijk kleedt, geef je een signaal af dat niet past bij je identiteit als zoon of dochter van God. Ook laat je daardoor merken dat je je lichaam gebruikt om aandacht te krijgen en geaccepteerd te worden.

Onder onfatsoenlijke kleding verstaan we alle kleding die nauwsluitend, doorschijnend of onthullend is. Jongevrouwen dragen geen ultrakorte broekjes of minirokjes, geen bloesjes of truitjes die de buik vrijlaten, en geen kleding die de schouders vrijlaat of die voor of achter laag is uitgesneden. Ook jongemannen kleden zich fatsoenlijk. Jongemannen en jongevrouwen zijn altijd netjes en schoon, en waken ervoor extreem of onverzorgd in hun kleding, haarstijl en gedrag te zijn. Ze dragen gepaste, fatsoenlijke kleding bij het sporten. De modenormen van de wereld veranderen, maar de normen van de Heer veranderen niet.

Ontsier jezelf niet met tatoeages of piercings. Jongevrouwen, als je gaatjes in je oren wilt, draag dan slechts één paar bescheiden oorbellen.

Toon respect voor de Heer en voor jezelf door je gepast te kleden voor de bijeenkomsten en activiteiten van de kerk. Dat geldt in het bijzonder wanneer je de avondmaalsdienst bijwoont. Jongemannen die officiëren bij de verordening van het avondmaal kleden zich beschaafd.

Als je niet zeker weet wat je aan kunt trekken, kun je de woorden van de profeten raadplegen, om leiding bidden en je ouders of leiders om advies vragen. Als je je nu al netjes kleedt en verzorgt, zal dat je voorbereiding ten goede komen om in de tempel heilige verbonden met God te sluiten. Vraag jezelf af: ‘Zou ik mij, zoals ik er nu uitzie, op mijn gemak voelen in het gezelschap van de Heer?’

Family life