Societatea Primară
1-7 iulie Faptele apostolilor 1-5: „Și-Mi veți fi martori”

„1-7 iulie Faptele apostolilor 1-5: «Și-Mi veți fi martori»”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„1-7 iulie Faptele apostolilor 1-5”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: 2019

Day of Pentecost

Ziua Cincizecimii, de Sidney King

1-7 iulie

Faptele apostolilor 1-5

„Și-Mi veți fi martori”

Începeți-vă pregătirea citind Faptele apostolilor 1-5. Căutați, prin intermediul rugăciunii, să înțelegeți nevoile copiilor cărora le predați. Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii vă poate ajuta, de asemenea.

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

Scrieți pe tablă: Cine sunt eu? Spuneți mai multe lucruri despre Petru și întrebați copiii despre cine vorbiți. Ce altceva mai știu despre Petru?

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

Faptele apostolilor 1:1-11

Isus Hristos conduce Biserica Sa prin intermediul profeților și apostolilor.

Faptul de a învăța despre cum a condus Salvatorul Biserica Sa din vechime prin apostoli poate ajuta copiii să dobândească mărturii despre profeții și apostolii din zilele noastre.

Posibile activități

 • Expuneți imaginea de pe întreaga pagină care apare în rezumatul acestei săptămâni din Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii. Întrebați copiii de ce cred că oamenii se uită spre cer. Rezumați relatarea din Faptele apostolilor 1:1–11. Vedeți, de asemenea, „Capitolul 55: „Apostolii conduc Biserica”, Povestiri din Noul Testament, p. 145-147, sau prezentarea video corespunzătoare (LDS.org).

 • În timp ce membrii clasei se uită la fotografia din rezumatul acestei săptămâni din Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii, invitați un copil să țină în mână o imagine cu apostolii din prezent. Cine conduce Biserica atunci când Hristos nu este pe pământ? În ce mod conduc ei Biserica?

 • Jucați un joc de potrivire folosind două seturi de imagini cu membrii Primei Președinții și ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli. După ce copiii potrivesc două imagini, împărtășiți numele apostolului sau președintelui și ceva despre dânsul.

 • Pe spatele unei imagini cu Isus, lipiți fotografii mici cu lucruri despre care ne poate învăța un profet, cum ar fi botezul sau templul. Lăsați-i pe toți copiii să se uite, pe rând, la una dintre imagini și să le spună celorlalți membri ai clasei: „Profetul ne învață despre [subiectul din imagine]”.

Faptele apostolilor 3:1-10

Tatăl Ceresc îi poate binecuvânta pe alții prin intermediul meu.

Ce puteți face pentru a ajuta copiii să recunoască modurile prin care îi pot binecuvânta pe cei din jurul lor? Ajutați-i să învețe din exemplul lui Petru și Ioan despre vindecarea unui olog.

Posibile activități

 • Invitați copiii să mimeze acțiuni din povestirea din Faptele Apostolilor 3:1-10, cum ar fi să-și întindă mâinile ca și cum ar cerși sau să sară de bucurie. Cum l-a binecuvântat Tatăl Ceresc pe bărbatul care nu putea să umble?

 • Aduceți o pungă cu imagini care reprezintă moduri în care îi putem binecuvânta pe alții și le putem sluji. Lăsați copiii să aleagă, pe rând, imagini din pungă și să împărtășească moduri în care îi pot binecuvânta pe alții și le pot sluji în acel fel.

 • Rugați copiii să împărtășească o întâmplare în care au ajutat pe cineva.

Faptele apostolilor 5:1-11

Eu pot fi cinstit.

Creștinii din vechime au practicat o formă a legii consacrării pentru a avea grijă de săraci. Proprietarii de pământuri le-au vândut și au dat banii apostolilor pentru a fi distribuiți sfinților potrivit nevoilor lor. Anania și Safira nu au fost cinstiți în legătură cu contribuția lor, crezând că puteau să-i înșele pe servitorii Domnului.

Posibile activități

 • Ajutați copiii să interpreteze pe roluri povestirea despre Anania și Safira. Explicați că, deși nu murim atunci când mințim, această povestire ne arată cât de important este pentru Tatăl Ceresc ca noi să fim cinstiți.

 • Cântați împreună un cântec despre cinste, precum „Să ai curaj să fii cinstit” (Cântece pentru copii, p. 80). Ajutați copiii să înțeleagă că a fi cinstit înseamnă a spune mereu adevărul și a nu lua lucrurile altora.

 • Folosiți păpuși din pungi de hârtie pentru a interpreta situații simple în care cineva este cinstit sau necinstit. Rugați copiii să stea în picioare dacă persoana a fost cinstită și să se așeze pe podea dacă persoana a fost necinstită.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

Faptele apostolilor 1:8, 22-26

Isus Hristos conduce Biserica Sa prin intermediul profeților și apostolilor.

Copiii cărora le predați pot înțelege că Biserica de astăzi a Salvatorului este condusă de profeți și apostoli, la fel cum a fost în vremurile din vechime.

Posibile activități

 • Scrieți pe tablă: Cum conduce Isus Hristos Biserica atunci când El nu este pe pământ? Invitați copiii să caute răspunsuri la întrebare în timp ce citiți cuvintele Salvatorului către apostoli din Faptele Apostolilor 1:8.

 • Citiți împreună Faptele Apostolilor 1:22-26. Identificați împreună modul în care apostolii au chemat un apostol nou.

 • Rugați din timp un copil și pe părintele lui să citească despre un apostol care a fost chemat de curând (poate pe LDS.org). Invitați copilul să împărtășească membrilor clasei ce a învățat și, dacă este posibil, ce a spus apostolul despre chemarea sa în primul mesaj din cadrul conferinței generale.

New Testament. Peter Commanded to Take Gospel to Gentiles

Apostolii au condus Biserica după ce Hristos S-a înălțat la cer.

Faptele apostolilor 3:1-10

Tatăl Ceresc îi binecuvântează pe alții prin mine, chiar dacă nu sunt bogat.

Cum îi puteți învăța pe copii că ei îi pot binecuvânta pe alții, chiar dacă nu au „argint și aur” (Faptele apostolilor 3:6)? Cum îi puteți ajuta să vadă ocaziile de a-I sluji lui Dumnezeu prin a sluji altora?

Posibile activități

 • Rugați un copil să citească Faptele apostolilor 3:1-10 în timp ce ceilalți copii interpretează pe roluri povestirea. (Vedeți, de asemenea, „Capitolul 56: Petru vindecă un om”, Povestiri din Noul Testament, p. 148-49, sau prezentarea video corespunzătoare de pe LDS.org.) De asemenea, puteți să arătați prezentarea video „Peter and John Heal a Man Crippled Since Birth (Petru și Ioan vindecă un olog din naștere)” (LDS.org). În ce moduri a fost binecuvântarea pe care a primit-o omul acesta mai importantă decât banii pe care-i ceruse?

 • Dați din mână în mână o pungă cu monede. În timp ce copiii țin punga, întrebați-i ce pot cumpăra cu bani. Apoi luați punga cu monede și întrebați copiii ce binecuvântări nu pot cumpăra cu bani. Invitați-i să împărtășească modul în care pot sluji cuiva fără să folosească bani (Faptele apostolilor 3:6).

Faptele apostolilor 2:36-47

Duhul Sfânt depune mărturie inimii mele despre adevărurile Evangheliei.

Când copiii învață să recunoască modul în care Duhul Sfânt le vorbește, vor fi inspirați să asculte și să acționeze în acord cu inspirația pe care o primesc.

Posibile activități

 • Citiți împreună Faptele apostolilor 2:36-37. Ce simțim atunci când Duhul Sfânt ne spune ceva în inima noastră?

 • Faceți împreună un afiș pe care scrieți cuvintele Ce vom face?. Expuneți afișul în fiecare zi și adăugați modul în care copiii pot acționa în acord cu ceea ce învață în lecțiile săptămânale.

 • Invitați copiii să găsească lucrurile bune pe care le-au făcut oamenii în Faptele apostolilor 2:41-47 după ce au fost botezați. Ce lucruri bune putem să facem pentru a arăta că suntem recunoscători pentru darul Duhului Sfânt pe care l-am primit când am fost botezați?

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Încurajați copiii să planifice un mod în care pot să slujească Tatălui Ceresc ajutând un membru al familiei în această săptămână.

Să ne îmbunătățim predarea

Memorați un fragment din scripturi. Alegeți un verset care credeți că i-ar putea ajuta pe copiii din clasa dumneavoastră, precum Faptele apostolilor 2:38 sau Faptele apostolilor 3:19, și ajutați-i să memoreze o parte din acel verset. Materialele vizuale ajutătoare, mișcările sau gesturile făcute cu mâna pot, de asemenea, să-i ajute pe copii să memoreze scripturi.

2019 IC Primary