Societatea Primară
1-14 aprilie Matei 16-17; Marcu 9; Luca 9: „Tu ești Hristosul”

„1-14 aprilie Matei 16-17; Marcu 9; Luca 9: «Tu ești Hristosul»” Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„1-14 aprilie Matei 16-17; Marcu 9; Luca 9”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: 2019

Transfiguration, The

Transfigurarea, de Carl Heinrich Bloch

1-14 aprilie

Matei 16-17; Marcu 9; Luca 9

„Tu ești Hristosul”

În timp ce meditați asupra acestor capitole din Noul Testament și ascultați mesajele transmise în cadrul conferinței generale, acordați atenție mesajelor care simțiți că le sunt necesare copiilor din clasa dumneavoastră.

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

Dacă membrii clasei dumneavoastră au ascultat sau urmărit conferința generală, invitați-i să împărtășească ceva ce au auzit sau au văzut.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

Matei 16:13-17

Eu pot dobândi mărturia că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

Gândiți-vă cum puteți folosi mărturia lui Petru și răspunsul lui Isus pentru a le preda copiilor ce este o mărturie și pentru a-i inspira să caute să dobândească propria mărturie.

Posibile activități

 • În timp ce citiți Matei 16:15-17, rugați copiii să asculte ce a spus Petru. (Vedeți, de asemenea, „Capitolul 32: Petru depune mărturie despre Hristos”, Povestiri din Noul Testament, p. 76-77, sau prezentarea video corespunzătoare pe LDS.org.) Explicați faptul că Petru își depunea mărturia despre Isus Hristos. Citiți versetele din nou. (Sau vizionați încă o dată prezentarea video.) De această dată, rugați copiii să asculte cui I-a spus Petru că Isus Hristos era Fiul lui Dumnezeu.

 • Depuneți-vă mărturia despre Isus Hristos și explicați modul în care ați dobândit-o. Invitați copiii să caute să dobândească propriile mărturii de la Tatăl Ceresc.

Matei 16:15-19

Isus Hristos le conferă profeților și apostolilor chei ale preoției pentru a conduce Biserica Sa.

Salvatorul a comparat revelația cu piatra și autoritatea preoției cu cheile. Cum puteți să folosiți aceste comparații pentru a-i ajuta pe copii să aibă încredere în cei care conduc Biserica Sa?

Posibile activități

 • Arătați copiilor o piatră în timp ce citiți, împreună cu ei, Matthew 16:18. Repetați împreună cu ei expresia „pe această piatră voi zidi Biserica Mea”, adăugând mișcări care să se potrivească cuvintelor. Explicați faptul că Biserica este zidită pe „[piatra]” sau stânca revelației.

 • Arătați copiilor câteva chei și întrebați-i pentru ce folosim chei. Explicați faptul că Petru și ceilalți apostoli au primit chei ale preoției de la Isus. Aceste chei „descuie” binecuvântări pentru noi și deschid calea spre cer. De exemplu, cheile preoției ne permit să fim botezați și să luăm din împărtășanie. Oferiți copiilor chei din hârtie și rugați-i să scrie unele binecuvântări pe care cheile preoției le „descuie”.

 • Expuneți o fotografie a președintelui Bisericii și depuneți mărturie că el deține, astăzi, toate cheile preoției, la fel ca Petru.

Peter

Isus i-a conferit lui Petru cheile preoției.

Matei 17:19-20

Credința mea poate produce miracole.

Când citiți promisiunea lui Isus conform căreia credința ca un grăunte de muștar poate muta un munte, ce impresii primiți despre copiii cărora le predați?

Posibile activități

 • Invitați copiii să deseneze, pe rând, pe tablă, munți mari și semințe mici în timp ce citiți, împreună cu ei, Matei 17:19-20. Explicați faptul că munții pe care trebuie să-i mutăm sunt, de obicei, lucruri care par greu de făcut pentru noi. Care sunt unele dintre lucrurile care ne par ca munții? Folosiți pagina cu activități corespunzătoare acestei săptămâni pentru a ajuta copiii să se gândească la modul în care credința îi poate ajuta să facă lucruri pe care Dumnezeu dorește ca ei să le facă.

 • Expuneți, într-o parte a încăperii, o ilustrație cu un munte și scrieți pe ea cuvinte precum frică, îndoială, sau grijă. Rugați copiii să numească unele dintre lucrurile pe care ei le pot face pentru a dobândi mai multă credință în Isus Hristos. Permiteți copilului care a sugerat un lucru să mute muntele mai aproape de cealaltă parte a încăperii. Citiți Matei 17:19-20 și depuneți mărturie despre puterea pe care o are credința în viața dumneavoastră.

 • Rugați copiii să cânte „Credința”, Cântece pentru copii, p. 50-51, și apoi, oferiți fiecărui copil o sămânță pentru a o duce acasă. Invitați-i să planteze sămânța și să o pună într-un loc în care o pot urmări cum crește ca să îi ajute să-și amintească să aibă credință în Tatăl Ceresc și Isus Hristos.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

Matei 16:13-17

O mărturie despre Isus Hristos se poate dobândi prin revelație din cer.

Cum poate mărturia lui Petru din Matei 16:13-17 să-i ajute pe copii în timp ce își clădesc propriile mărturii?

Posibile activități

 • Întrebați copiii ce ar spune dacă cineva le-ar adresa întrebarea: „Cine este Isus?”. Invitați copiii să citească Matei 16:13-17 pentru a afla cum a răspuns Petru la această întrebare. Cum și-a dobândit el mărturia despre Isus? Ce putem face pentru a ne întări mărturiile?

 • Ajutați copiii să compare modul în care cunoaștem adevăruri spirituale cu modurile în care cunoaștem alte adevăruri. De exemplu, cum știm cât de înaltă este o persoană sau cum este vremea? Cum știm că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu?

 • Depuneți mărturia dumneavoastră despre Isus Hristos și invitați copiii să-și dobândească sau să-și întărească propriile mărturii.

Matei 16:15-19

Biserica lui Isus Hristos este condusă de cei care dețin chei ale preoției.

Studiul versetelor Matei 16:15-19 poate clădi credința copiilor că Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă este o restaurare a aceleiași Biserici pe care Isus Hristos a întemeiat-o când El a trăit pe pământ.

Posibile activități

 • Scrieți, pe tablă, Matei 16:19 fără să scrieți câteva cuvinte, inclusiv cuvântul „cheile”. Rugați copiii să găsească cuvintele care lipsesc.

 • Revedeți informațiile despre cheile preoției din Fideli credinței, p. 135-136. Ce sunt cheile preoției? În ce fel sunt cheile preoției asemenea cheilor adevărate?

 • Ajutați copiii să scrie, pe tablă, o listă cu oameni care dețin chei ale preoției. (Fideli credinței, p. 135-136, conține o listă care îi poate ajuta.) Invitați o persoană din episcopia dumneavoastră, care deține aceste chei, să le spună membrilor clasei de ce cheile preoției sunt importante.

 • Ascundeți, în încăpere, câteva chei (sau ilustrații cu chei) și invitați copiii să le găsească. După ce fiecare cheie este găsită, ajutați copiii să se gândească la binecuvântări de care ne bucurăm datorită cheilor preoției (de exemplu, familii eterne, botez și împărtășania).

Luca 9:28-36

Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu

Schimbarea la față a lui Hristos este unul dintre puținele momente despre care se vorbește în scripturi în care glasul lui Dumnezeu Tatăl se aude depunând mărturie despre Fiul Său Preaiubit. Studiul acestei relatări poate clădi credința copiilor în Isus Hristos.

Posibile activități

 • Invitați copiii să facă desene cu schimbarea la față a lui Hristos, așa cum este descrisă în Matei 17:1-9. Rugați-i să-și explice desenele unul altuia. (Vedeți, de asemena, rezumatul acestei săptămâni din Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii.)

 • Oferiți-le copiilor timp să cugete la ce îi învață această povestire despre Isus Hristos. Invitați-i să-și scrie gândurile pe tablă. Invitați câțiva copii să împărtășească modul în care ei știu că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Invitați copiii să-și întrebe părinții sau pe alți membri ai familiei cum și-au dobândit mărturia despre Isus Hristos.

Să ne îmbunătățim predarea

Folosiți muzica. Cântecele de la Societatea Primară și imnurile îi pot ajuta pe copiii de toate vârstele să înțeleagă și să-și amintească adevăruri ale Evangheliei. De asemenea, faptul de a cânta poate să-i mențină pe copii implicați activ într-o experiență de învățare. (Vedeți Să predăm în modul Salvatoruluip. 22.)

Primary Activity Page