Societatea Primară
25 februarie-3 martie Matei 6-7: „El îi învăța ca Unul care avea putere”

„25 februarie-3 martie Matei 6-7: «El îi învăța ca Unul care avea putere»” Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„25 februarie-3 martie Matei 6-7”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: 2019

Jesus teaching the people by the seashore

Isus propovăduind oamenilor pe țărmul mării, de James Tissot

25 februarie-3 martie

Matei 6-7

„El îi învăța ca Unul care avea putere”

Începeți citind Matei 6-7, gândindu-vă la copiii cărora le predați. Ce mesaje din aceste capitole au nevoie ei să asculte? Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii și acest rezumat vă pot oferi idei pentru predare dacă aveți nevoie.

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

Invitați copiii să împărtășească lucrurile pe care le-au făcut pe parcursul săptămânii trecute pentru a fi o lumină sau un exemplu pentru cineva.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

Matei 6:5-13

Eu mă pot ruga Tatălui meu Ceresc la fel ca Isus.

Copiii pot învăța să se roage ascultând rugăciunile altora. Cum puteți să-i ajutați să învețe din rugăciunea lui Isus Hristos cuprinsă în aceste versete?

Posibile activități

 • Revedeți învățăturile lui Isus despre rugăciune care se găsesc în Matei 6:5-13. Puteți folosi „Capitolul 20: Isus propovăduiește despre rugăciune”, Povestiri din Noul Testament, p. 51-52, sau prezentarea video corespunzătoare (LDS.org).

 • Folosiți pagina cu activități corespunzătoare acestei săptămâni pentru a ajuta copiii să-și amintească diferitele părți ale rugăciunii.

 • Desenați conturul mâinii fiecărui copil pe o bucată de hârtie. Vorbiți despre ce trebuie să facem cu mâinile și brațele noastre în timp ce ne rugăm. Pe fiecare contur al mâinii, scrieți ceva ce facem pentru a arăta reverență când ne rugăm (de exemplu, înclinăm capetele, închidem ochii și așa mai departe).

 • Ajutați copiii să deseneze un afiș sau un tabel care îi va ajuta să-și amintească să se roage dimineața și seara și invitați-i să-l împărtășească membrilor familiei lor.

 • Interpretați împreună cu copiii un cântec despre rugăciune (cum ar fi „Capul plecăm”, Cântece pentru copii, p. 18) și depuneți-vă mărturia despre puterea rugăciunii. De asemenea, puteți invita copiii să-și împărtășească experiențele despre rugăciune.

Prayer. Children. Male

Eu mă pot ruga Tatălui meu Ceresc la fel ca Isus.

Matei 7:12

Trebuie să mă port cu alții așa cum doresc să se poarte ei cu mine.

Învățătura lui Isus din Matei 7:12 – cunoscută, de asemenea, ca Regula de Aur – ne oferă un îndrumar simplu pentru modul în care trebuie să ne purtăm cu alții. Ce anume îi va ajuta pe copiii cărora le predați să trăiască conform acestui principiu?

Posibile activități

 • Citiți Matei 7:12 și redați-l în cuvinte simple pe care copiii le pot înțelege. Ajutați copiii să se gândească la câteva moduri de a completa o frază precum următoarea: „Îmi place când alții pentru mine”. După fiecare frază, invitați-i să repete împreună cu dumneavoastră: „Deci, trebuie pentru alții”.

 • Cântați împreună cu copiii „Să iubim pe oricine”, Cântece pentru copii, p. 39, și inventați mișcări simple care să însoțească versurile. Întrebați copiii ce învață din exemplul Salvatorului despre modul în care ar trebui să ne purtăm cu alții.

 • Invitați copiii să facă o listă cu lucruri bune pe care părinții lor și alți membri ai familiei le fac pentru ei. Citiți Matei 7:12 și invitați copiii să facă o listă cu lucruri bune pe care ei le pot face pentru membrii familiei lor.

Matei 7:24-27

Eu pot clădi pe o temelie puternică urmându-L pe Isus.

Folosirea pildei Salvatorului despre construirea unei case pe nisip sau pe stâncă poate fi un mod remarcabil de a-i învăța pe copii despre importanța de a acționa conform lucrurilor pe care le învățăm.

Posibile activități

 • Cântați împreună cu copiii „Omul înțelept și omul nechibzuit”, Cântece pentru copii, p. 132, și folosiți mișcări care să se potrivească cu cuvintele.

 • Folosiți Matei 7:24 și predați despre diferențele dintre omul înțelept și omul nechibzuit. Invitați copiii să pretindă că ei construiesc o casă. Cum putem fi noi la fel ca omul înțelept?

 • Rugați copiii să facă desene cu pilda omului înțelept și a omului nechibzuit.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

Matei 6-7

Cuvântarea de pe munte cuprinde învățături pentru mine.

Aceste capitole cuprind multe învățături care se pot aplica și copiilor cărora le predați. Citiți-le gândindu-vă la copiii cărora le predați. Ce vă atrage atenția?

Posibile activități

 • Amintiți copiilor că au învățat despre ce a propovăduit Isus în Cuvântarea de pe munte. Despre ce adevăruri pot să-și aducă aminte că au învățat săptămâna trecută?

 • Scrieți, pe tablă, câteva expresii din cuvântarea de pe munte și alte câteva expresii care nu sunt din scripturi. Invitați copiii să identifice care expresii sunt din cuvântarea de pe munte și să împărtășească ce învață din ele.

 • Alegeți câteva versete din Matei 6-7 care simțiți că vor fi semnificative pentru copii. Scrieți, pe cartonașe, referințele scripturale și ascundeți cartonașele în încăpere. Permiteți copiilor să le găsească, să citească versetele și să explice de ce aceste învățături sunt importante pentru ei.

 • Împărtășiți un fragment pe care îl preferați din Matei 6-7 și explicați de ce vă place. Dacă membrii clasei dumneavoastră au un fragment preferat, invitați-i să împărtășească de ce le place și ce învață din el.

 • Cântați împreună cu copiii „Eu încerc să fiu ca Isus”, Cântece pentru copii, p. 40-41 și opriți-vă când ajungeți la o expresie care are legătură cu un principiu predat în Matei 6-7 (cum ar fi „să-mi slujesc prietenii”). Ajutați copiii să facă legături cu lucruri pe care le învață din aceste capitole.

Matei 6:5-13; 7:7-11

Tatăl Ceresc ascultă și îmi răspunde când mă rog.

În timp ce studiați Matei 6:5-13; 7:7-11, ce simțiți că au nevoie copiii să înțeleagă despre rugăciune?

Posibile activități

 • Invitați copiii să citească, cu glas tare, Matei 6:9-13 și, apoi, să facă o listă cu lucrurile pe care Salvatorul le-a spus în rugăciunea Sa. Cum putem urma exemplul Său atunci când ne rugăm?

 • Cântați împreună cu copiii un cântec despre rugăciune, cum ar fi „Oare te-ai rugat?”, Imnuri, nr. 89). Ajutați copiii să caute în versuri motive pentru care ne rugăm și binecuvântări care vin prin rugăciune.

 • Ajutați copiii să memoreze Matei 7:7 jucând un joc precum următorul: un copil recită primul cuvânt sau expresie din verset și aruncă o minge spre alt copil, care recită următorul cuvânt sau expresie.

 • Interpretați pe roluri, cu copiii, Matei 7:9-10 folosind ca recuzită obiecte simple. Rugați copiii să împărtășească ce îi învață aceste versete despre rugăciune.

 • Împărtășiți o experiență în care ați primit răspuns la rugăciunile dumneavoastră.

Matei 6:19-21

Eu pot să caut comori eterne în loc să caut comori pământești.

Cum îi veți ajuta pe copiii cărora le predați să prețuiască mai mult lucrurile eterne decât lucrurile lumești?

Posibile activități

 • Aduceți o cutie cu „comori”, plină cu obiecte sau ilustrații care reprezintă lucruri pe care lumea le prețuiește – de exemplu, bani sau jucării. Citiți, împreună, Matei 6:19-21 și, apoi, rugați copiii să vă ajute să vă gândiți la comori cerești care ar putea să înlocuiască lucrurile lumești din cutie.

 • Invitați copiii să numească sau să deseneze unele lucruri pe care le pot face pentru a „[strânge] comori în cer” (Matei 6:20).

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Invitați copiii să împărtășească membrilor familiei lor învățătura lor preferată din cuvântarea de pe munte.

Să ne îmbunătățim predarea

Căutați să-i înțelegeți pe membrii clasei dumneavoastră. Îi cunoașteți pe copiii cărora le predați. Este posibil ca ideile din aceste rezumate să necesite să fie modificate pentru a răspunde cel mai bine nevoilor copiilor din clasa dumneavoastră. Puteți să revedeți toate activitățile enumerate în acest rezumat, nu doar activitățile desemnate pentru vârsta copiilor cărora le predați, cu scopul de a găsi idei pentru membrii clasei dumneavoastră. (Vedeți Să predăm în modul Salvatoruluip. 7.)

Pagină cu activități: Eu mă pot ruga la fel ca Isus