Դարձեք ինքներդ ձեր լավագույն եսը` սկսելով հիմա
նախորդ հաջորդ

Երիտասարդներ

Դարձեք ինքներդ ձեր լավագույն եսը` սկսելով հիմա

Նախագահ Ուխդորֆն ուսուցանում է, որ «անձնական նպատակները կարող են մեր մեջ զարգացնել լավագույնը»: Սահմանեք մի քանի նպատակ ձեր կյանքի երկու կամ երեք ոլորտներում, օրինակ, ֆիզիկական առողջության, հոգևոր առողջության և ընկերության: Ինչպիսի՞ հաջողություններ կուզենայիք ունենալ այս ոլորտներում այս տարի: Մինչ աղոթքով կխորհեք մի քանի նպատակների մասին, հավաստիացեք, որ դրանք հասանելի են, սակայն պահանջում են ձեզանից աճել: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրում մանրամասն նկարագրեք ձեր նպատակներն այնպես, որպեսզի կարողանաք տեսնել ձեր առաջընթացը մեկ տարին լրանալիս: