2013.
Naučavanja za naše doba

Naučavanja za naše doba

Lekcije Melkisedekovog svećeništva i Potpornog društva četvrte nedjelje u mjesecu bit će posvećene »Naučavanjima za naše doba«. Svaka se lekcija može pripremiti iz jednog ili više govora s posljednjeg općeg sabora (vidi tabelu ispod). Predsjednici okola i okruga mogu odabrati koji će se govori koristiti ili mogu tu dužnost dodijeliti biskupima i predsjednicima ogranaka. Vođe naglašavaju vrijednost toga da braća u Melkisedekovom svećeništvu i sestre u Potpornom društvu proučavaju iste govore tijekom istih nedjelja.

Oni koji prisustvuju lekcijama četvrte nedjelje potiču se da prouče i donesu na sat najnovije izdanje časopisa s govorima s Općeg sabora.

Prijedlozi za pripremu lekcije iz govora

Molite se da Sveti Duh bude s vama dok proučavate govor(e) i podučavate o njemu (njima). Možda ćete biti u iskušenju pripremiti lekciju koristeći druge materijale, no prema nastavnom planu i programu odobreni su materijali govori sa sabora. Vaše je zaduženje pomoći drugima naučiti i živjeti evanđelje kako je podučavano na nedavnom Općem saboru Crkve.

Pregledajte govor(e) tražeći načela i nauke koji zadovoljavaju potrebe članova razreda. Također, tražite priče, reference iz Svetih pisama i izjave iz govora koje će vam pomoći u podučavanju ovih istina.

Ukratko izložite kako podučavati načela i nauke. Razmotrite neka pitanja koja mogu pomoći članovima razreda:

  • tražiti načela i nauke u govoru(ima),

  • razmišljati o njihovom značenju,

  • iznositi razumijevanje, ideje, iskustva i svjedočanstva,

  • primijeniti ta načela i nauke u svojim životima.

Podučavaju se mjesečne lekcije

Gradivo za lekcije četvrte nedjelje

travanj 2013. – listopad 2013.

Govori s općeg sabora u travnju 2013.*

listopad 2013. – travanj 2014.

Govori s općeg sabora u listopadu 2013.*