2013.
»Dođite k meni«

Poruka za kućno posjetiteljstvo, svibanj 2013.

»Dođite k meni«

Svojim riječima i primjerom, Krist nam je pokazao kako se približiti njemu.

Zahvalan sam što mogu biti s vama na ovom saboru Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Ovo je njegova Crkva. Preuzimamo na sebe njegovo ime dok ulazimo u njegovo kraljevstvo. On je Bog, Stvoritelj i savršen je. Mi smo podložni smrti i grijehu. Ipak, u svojoj ljubavi za nas i naše obitelji poziva nas da mu budemo bliži. Ovo su njegove riječi: »Priključite se meni i ja ću se priključiti vama. Tražite me pomno i naći ćete me. Ištite i primit ćete, kucajte i otvorit će vam se«.1

Ovi uskrsni dani podsjećaju nas zašto ga volimo i kakvo je obećanje dao svojim vjernim učenicima koji će postati njegovi voljeni prijatelji. Spasitelj je dao to obećanje i rekao nam kako, u našoj službi njemu, on dolazi k nama. Jedan primjer jest objava Oliveru Cowderyju dok je služio Gospodinu s prorokom Josephom Smithom u prevođenju Mormonove knjige. »Eto ti si Oliver, a ja ti govorah zbog želja tvojih. Pohrani, dakle, riječi ove u srcu svomu. »Vjeran budi i pomno održavaj zapovijedi Božje, a ja ću te prigrliti u naručje ljubavi svoje.« 2

Iskusio sam radost približavanja Spasitelju i njegovo približavanje meni kroz jednostavna djela poslušnosti njegovim zapovijedima.

I vi ste imali takva iskustva. Možda kada ste odabrali prisustvovati sakramentalnom sastanku. Meni se to dogodilo na šabat kada sam bio jako mlad. Tih sam dana primio sakrament tijekom večernjeg sastanka. Sjećanje na jedan dan prije više od 65 godina, kada sam obdržavao zapovijed okupiti obitelj i svece, još me uvijek vuče bliže Spasitelju.

Vani je bilo mračno i hladno. Sjećam se osjećaja svjetla i topline u kapeli te večeri s mojim roditeljima. Blagovali smo sakrament koji su poslužili obnašatelji Aronovog svećeništva, sklapajući savez s našim Vječnim Ocem da ćemo uvijek pamtili njegovog Sina i obdržavati njegove zapovijedi.

Na kraju sastanka zapjevali smo pjesmu: »Uza me ostaj! Večer je«, i riječi iz nje: »O Spasitelju… sad ostaj uza me!«3

Osjetio sam Spasiteljevu ljubav i blizinu te večeri. Osjetio sam i utjehu Duha Svetoga.

Želio sam ponovno oživjeti osjećaje Spasiteljeve ljubavi i njegove blizine koje sam osjetio tijekom tog sakramentalnog sastanka u svojoj mladosti. Tako sam obdržavao još jednu zapovijed. Istraživao sam Sveta pisma. Iz njih sam doznao da se mogu ponovno vratiti kako bi mi Duh Sveti dopustio osjetiti što su dvoje učenika uskrslog Gospodina osjetili kada je prihvatio njihov poziv da dođe u njihov dom i prebiva s njima.

Čitao sam o trećem danu nakon njegova raspeća i pokopa. Vjerne žene i drugi našli su kamen odvaljen s grobnice i vidjeli su da njegovo tijelo nije bilo tamo. Došli su iz ljubavi prema njemu kako bi pomazali njegovo tijelo.

Dva su anđela stajala pokraj i upitali zašto se boje, govoreći:

»Zašto tražite živoga među mrtvima?

On nije ovdje! Uskrsnuo je! Sjetite se kako vam je govorio dok još bijaše u Galileji:

‘Treba da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnika i da bude razapet te da uskrsne treći dan!’«.4

Marko u svom evanđelju dodaje upute jednog od anđela: »Idite i recite njegovim učenicima, posebno Petru: Pred vama ide u Galileju; ondje ćete ga vidjeti, kako vam je rekao.«5

Apostoli i učenici su se sabrali u Jeruzalemu. Kao što smo mogli vidjeti, bojali su se i čudili dok su međusobno razgovarali o tome što smrt i izvješće o njegovu uskrsnuću znači za njih.

Dva su učenika tog poslijepodneva bila na putu iz Jeruzalema u Emaus. Uskrsli se Krist pojavio na njihovu putu i pošao s njima. Gospodin im je prišao.

Lukin nam zapis dopušta da i mi hodamo s njima:

»I dok su tako razgovarali i pretresali, približi im se sam Isus te pođe s njima.

Njihovim očima bi uskraćeno da ga mogu prepoznati.

I on ih zapita: ‘Kakav je to razgovor što ga među sobom vodite na putu?’

Oni se zaustaviše, ožalošćeni, te mu jedan od njih imenom Kleofa reče: ‘Ti si jedini stranac u Jeruzalemu koji ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana!’«6

Rekoše mu u svojoj žalosti da je Isus umro kada su povjerovali da će on biti Otkupitelj Izraela.

To je vjerojatno pobudilo suosjećanje u glasu uskrslog Gospodina dok je govorio ožalošćenim i uplakanim učenicima:

»Nato im on teče: ‘O ljudi bez razumijevanja i spore pameti za vjerovanje svega što su proroci govorili!

Zar nije trebalo da to Mesija pretrpi da uđe u svoju slavu?’

I poče od Mojsija te, slijedeći sve proroke, protumači im što se na njega odnosilo u svim Pismima.«7

Zatim je došao trenutak koji je zagrijao moje srce još kada sam bio dječak:

»Kad se približiše selu kamo su išli, on se pričini kao da ide dalje.

Oni ga uzeše ustavljati i moliti: ‘Ostani s nama, jer je večer; dan je već na izmaku!’ I uđe da ostane s njima.«8

Spasitelj je te večeri prihvatio poziv ući u kuću svojih učenika blizu sela Emaus.

Sjeo je i jeo s njima. Uzeo je kruh, blagoslovio ga, razlomio i pružio ga njima. Tada su se njihove oči otvorile i oni su ga prepoznali. Zatim je nestao pred njima. Luka je za nas zapisao osjećaje tih blagoslovljenih učenika: »Oni jedan drugomu rekoše: ‘Zar nije srce gorjelo u nama dok nam je putem govorio i tumačio Pisma.’«9

U taj isti čas, dvojica učenika požurili su u Jeruzalem kako bi jedanaestorici apostola rekli što im se dogodilo. Tog se trenutka Spasitelj opet pojavio.

Pregledao je proroštva o svom poslanju kako bi pomirio grijehe sve djece njegova Oca i razvrgnuo smrtne uze.

»Te im reče: ‘Tako stoji pisano da Mesija mora trpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih,

da se na temelju njegova imena mora propovijedati obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema.

Vi ste svjedoci toga.’«10

Spasiteljeve su riječi istinite za nas kao i što su bile za njegove učenike tada. Mi smo svjedoci toga. A svetu zapovijed koju primamo krštenjem u Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana pojednostavio nam je prorok Alma prije mnogo stoljeća na vodama Mormonovim:

»I dogodi se, te im on reče: Gle, evo voda Mormonovih (tako se, naime, one nazivahu) i evo, kako vi želite pristupiti u ovčinjak Božji, i zvati se narodom njegovim, i voljni ste ponijeti bremena jedan drugome da bi bila laka.

Da, voljni ste plakati s onima koji plaču, da, i tješiti one kojima je utjeha potrebna, da, i stati kao svjedoci Božji u svako doba, i u svemu, i na svakome mjestu gdje se možda nađete i to do smrti da bi vas Bog otkupio i pribrojio onima od prvoga uskrsnuća, da imadnete život vječni –

Evo, kažem vam, ako li je to želja srdaca vaših, što imate protiv toga da budete kršteni u ime Gospodnje za svjedočanstvo pred njim da sklopiste savez s njime da ćete mu služiti i obdržavati zapovijedi njegove, te on uzmogne obilno na vas izliti svoga Duha.

A kad narod ču te riječi, zapljeskaše rukama svojim od radosti i povikaše: To je želja srdaca naših.«11

Mi smo sklopili savez da uzdižemo potrebite i da budemo svjedoci o Spasitelju sve dok živimo.

To ćemo moći uspješno činiti samo ako osjećamo ljubav za Spasitelja i njegovu ljubav za nas. Dok smo vjerni obećanjima koja smo dali, osjećat ćemo našu ljubav prema njemu. Ona će rasti jer ćemo osjećati njegovu moć i nazočnost pored nas dok mu služimo.

Predsjednik Thomas S. Monson često nas je podsjećao na obećanje koje je Gospodin dao svojim vjernim učenicima: »A tko vas primi, bit ću i ja ondje, jer ja ću ići pred vama. Bit ću vam zdesna i slijeva, a Duh će moj biti u srcima vašim, i anđeli moji oko vas da vas ponesu.«12

Postoji još jedan način na koji smo i vi i ja osjetili da nam se on približava. Dok mu odano služimo, on se približava onima koje volimo u našim obiteljima. Svaki put kada se zbog poziva u Gospodinovu službu trebam preseliti ili napustiti obitelj, vidio sam kako Gospodin blagoslivlja moju suprugu i djecu. Pripremio je svoje brižne sluge i prilike za približiti moju obitelj k sebi.

Vi ste osjetili taj isti blagoslov u svojim životima. Mnogi od vas voljeli su one koji su zalutali s puta u vječni život. Pitali ste se što još možete učiniti kako biste ih povratili. Možete se osloniti na Gospodina i približiti im ga dok mu služite u vjeri.

Sjetite se Gospodinovog obećanja Josephu Smithu i Sidneyju Rigdonu dok su bili daleko od svojih obitelji zbog zadataka koje im je on dao: »Sidneyu i Josipe, vaše su obitelji dobro. One su u rukama mojim, a ja ću učiniti s njima kako mi se učini da je bolje. U meni je, naime, sva moć.«13

Poput Alme i kralja Mosije, neki su vjerni roditelji dugo i dobro služili Gospodinu, a ipak imaju djecu koja lutaju unatoč roditeljskoj žrtvi za Gospodina. Oni su učinili sve što su mogli, ali bez ikakvog uspjeha, čak i uz pomoć brižnih i vjernih prijatelja.

Alma i tadašnji sveci molili su za njegovog sina i za sinove kralja Mosije. Anđeo im je došao. Molitve vaše i molitve onih koji žive po svojoj vjeri dovest će sluge Gospodnje kako bi pomogli članovima vaše obitelji. Oni će im pomoći odabrati put povratka Bogu, čak i ako ih Sotona i njegovi sljedbenici napadaju, čija je svrha uništiti obitelji u ovom životu i u vječnosti.

Sjećate se anđelovih riječi Almi mlađem i sinovima Mosijinim u njihovoj pobuni: »I opet reče anđeo: Gle, ču Gospod molitve naroda ovoga, a i molitve sluge svoga Alme koji je otac tvoj. Jer on moljaše za te s velikom vjerom da budeš priveden k spoznaji istine. To je, dakle, razlog da dođoh i da te uvjerim o moći o vlasti Božjoj, kako bi bile uslišane molitve slugu njegovih po vjeri njihovoj.«14

Moje obećanje vama koji molite i služite Gospodinu ne može biti da ćete imati svaki blagoslov koji poželite za sebe i svoju obitelj. No, mogu vam obećati da će vam se približiti Spasitelj i blagosloviti vas i vašu obitelj s onime što je najbolje. Imat ćete utjehu njegove ljubavi i osjetit ćete odgovor njegove blizine dok pružate ruke služeći drugima. Dok vidate rane potrebitima i nudite pročišćenje njegova pomirenja onima koji tuguju u grijehu, Gospodnja moć će vas podržavati. Njegove će se ruke protegnuti s vašima za pružanje utjehe i blagoslova djeci našeg Nebeskog Oca, uključujući i djecu u vašoj obitelji.

Taj nam je slavni dolazak on pripremio. Vidjet ćemo zatim kako se ispunja obećanje Gospodina kojeg smo voljeli. On je taj koji nas poziva u vječni život s njime i našim Nebeskim Ocem. Isus Krist je to opisao na ovakav način:

»Nastoj unaprijediti i učvrstiti Sion moj. Obdržavaj zapovijedi moje u svemu.

A budeš li obdržavao zapovijedi moje i ustraješ li do svršetka, imat ćeš život vječni, a taj je dar najveći od svih darova Božjih«.15

»Oni, naime, što žive, baštinit će zemlju, a oni koji umru, otpočinut će od svih truda svojih i djela će ih njihova slijediti. I oni će primiti krunu u stanovima Oca mojega koje im ja pripravih.«16

Svjedočim da po Duh možemo slijediti poziv Nebeskog Oca. »Ovo je Sin moj! Ljubljeni! Slušaj ga!«17

Svojim riječima i primjerom, Krist nam je pokazao kako se približiti njemu. Svako dijete Nebeskog Oca odabrano da uđe kroz vrata krštenja u njegovu Crkvu, imat će priliku u ovom životu poučavati njegovo evanđelje i čuti od njegovih slugu njegov poziv: »Dođite k meni«.18

Svaki njegov sluga unutar njegovog kraljevstva na zemlji i u duhovnom svijetu primit će njegovo vodstvo od Duha dok blagoslivljaju i služe drugima u njegovo ime. I osjetit će njegovu ljubav i pronaći će radost u približavanju k njemu.

Ja sam svjedok uskrsnuća Gospodnjeg tako kao da sam bio ondje te večeri s dvojicom učenika u kući na putu za Emaus. Znam da on živi kao što je znao i Joseph Smith kada je vidio Oca i Sina u svijetlu sjajnog jutra u šumarku u Palmyri.

Ovo je istinita Crkva Isusa Krista. Samo u svećeničkim ključevima koje drži predsjednik Thomas S. Monson nalazi se moć da budemo zapečaćeni u obiteljima i da živimo zauvijek s našim Nebeskim Ocem i Gospodinom Isusom Kristom. Na sudnji ćemo dan stati pred Spasitelja, licem u lice. To će biti radosno vrijeme za one koji su mu se približili u njegovoj službi u ovom životu. Biti će radost ćuti riječi: »Dobro, valjani i vjerni slugo«.19 To svjedočim kao svjedok uskrslog Spasitelja i našeg Otkupitelja, u ime Isusa Krista. Amen.