Saturs
    Footnotes

    Liahona, 2013. gada aprīlis

    Atrodi šajā izdevumā apslēptu Liahonu. Mājiens: Izmanto savu supervaroņa redzi.

    Uz vāka

    Priekšējais vāks: Tima Tagarta foto ilustrācija © IRI. Aizmugurējais vāks: Metjū Reiera foto ilustrācija. Priekšējā vāka iekšpusē: Kristīnes Šumskas fotogrāfija.