Да знаем какво да кажем
назад напред


Младежи

Да знаем какво да кажем

Ако ви се струва, че не познавате достатъчно Евангелието, за да го споделяте с другите, почерпете утеха от следните стихове:

“Издигнете гласовете си към този народ, изказвайте мислите, които Аз ще поставя в сърцата ви и няма да бъдете посрамени пред човеците,

защото ще ви бъде давано на часа, да, на момента, каквото трябва да кажете” (У. и З. 100:5–6).

“Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал” (Иоана 14:26).

Това са големи обещания, но за да ги получим, трябва да свършим своята част. В това послание президент Айринг ни учи как да го сторим: “Подгответе се за споделяне (на Евангелието), като всеки ден изпълвате ума си с евангелските истини”. Какво можете да сторите, за да изпълвате ума си с евангелските истини?