2011
Turinys


Liahona, 2011 m. spalis

Sveikiname atsivertus specialųjį leidinį

Yra nedaug temų, kurioms verta skirti visą numerį. Mormono Knygos tema yra viena iš jų. Šiame numeryje senovės ir dabartiniai pranašai bei nariai iš viso pasaulio liudija apie šią unikalią Šventųjų Raštų knygą. Jos kilmė yra stebuklinga. Ji yra apčiuopiamas Sugrąžinimo įrodymas. Ji yra mūsų religijos sąvaros akmuo. Ji buvo parašyta mūsų dienoms – mokyti Kristaus doktrinos aiškiai ir paprastai, kad ugdytume savo tikėjimą ir stiprintume savo šeimas.

Nors šiame numeryje nerasite daugumos skyrių, kuriuos esate įpratę matyti Liahonoje, tačiau Pirmosios Prezidentūros (p. 4) ir Lankomojo mokymo (p. 46) žinios į šį numerį yra įtrauktos. Šiose žiniose ir visuose kituose straipsniuose dalinamasi liudijimais ir mokymais iš Mormono Knygos.

Kviečiame pamaldžiai išstudijuoti šį numerį, įsidėti širdin jame esančias žinias ir dalintis jomis – ir Mormono Knyga – su kitais.

Daugelyje šio numerio piešinių vaizduojama Liahona, kurią gavo Lehis. Tos Liahonos gali atrodyti ne visai taip, kaip pavaizduotoji šiame paveiksle, bet jums ir jūsų šeimai siūlome nustatyti, kiek Liahonų pavaizduota šiame numeryje.

Viršelyje

pirmame: Džono Luko fotoiliustracija: Kad žinotumėte, aut. Garis Kapas, spausdinama ponui ir poniai Larsonams leidus; nekopijuoti; paskutiniame: Kristaus paveikslas, aut. Heinrichas Hofmanas, C. Harrison Conroy Co leidus.