2010
Chim Hoàng Yến với Đốm Xám trên Đôi Cánh
tháng Sáu năm 2010


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Sáu năm 2010

Chim Hoàng Yến với Đốm Xám trên Đôi Cánh

Cách đây khoảng 60 năm, trong khi tôi đang phục vụ với tư cách là giám trợ trẻ tuổi, thì Kathleen McKee, một góa phụ trong tiểu giáo khu của tôi, qua đời. Trong số đồ đạc của bà có ba con chim hoàng yến nuôi trong nhà. Hai con màu vàng hoàn toàn, được tặng cho bạn bè của bà. Con thứ ba, Billie, màu vàng có đốm xám trên đôi cánh của nó. Chị McKee đã viết một lá thư ngắn cho tôi: “Xin giám trợ và gia đình giám trợ nuôi nó được không? Nó không đẹp nhất nhưng tiếng hót của nó là hay nhất.”

Chị McKee cũng giống như con chim hoàng yến màu vàng của chị với đốm xám trên đôi cánh của nó. Chị không được ban phước với sắc đẹp, không có được tài xã giao hoặc không có con cái. Tuy nhiên tiếng hát của chị đã giúp những người khác sẵn lòng hơn để vác gánh nặng của họ và có khả năng hơn để thi hành bổn phận của mình.

Thế gian đầy dẫy những con chim hoàng yến màu vàng với đốm xám trên đôi cánh. Điều đáng tiếc là có rất ít người đã học hát. Một số người trẻ tuổi không biết họ là ai, họ có thể là người như thế nào hoặc ngay cả muốn trở thành người như thế nào; họ chỉ muốn là một người quan trọng. Những người khác thì lưng khòm vì tuổi tác, chất chồng lo âu hoặc lòng đầy ngờ vực—sống một cuộc sống thấp hơn khả năng của họ.

Để sống một cuộc sống tốt, chúng ta cần phải phát huy khả năng đối phó với điều rắc rối bằng lòng can đảm, nỗi thất vọng bằng niềm hân hoan và chiến thắng bằng lòng khiêm nhường. Các anh chị em hỏi: “Làm thế nào chúng tôi có thể hoàn thành những mục tiêu này?” Tôi đáp: “Bằng cách đạt được viễn cảnh thật sự về việc chúng ta thật sự là ai!” Chúng ta là các con trai và con gái của Thượng Đế hằng sống, và chúng ta đã được sáng tạo theo hình ảnh của Ngài. Hãy nghĩ về điều đó: được sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế. Chúng ta không thể nào thành thật tin vào điều này mà không trải qua một cảm giác sâu xa mới mẻ về sức mạnh và quyền năng.

Trong thế giới của chúng ta, thường thì đạo đức dường như ít quan trọng hơn vẻ đẹp hoặc nhan sắc. Nhưng cách đây rất lâu, lời khuyên dạy của Chúa cho tiên tri Sa Mu Ên vang dội: “Đức Giê Hô Va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê Hô Va nhìn thấy trong lòng” (1 Sa Mu Ên 16:7).

Khi Đấng Cứu Rỗi tìm kiếm một người có đức tin, Ngài không chọn người ấy từ đám đông người tự cao tự đại thường có mặt trong nhà hội Do Thái. Thay vì thế, Ngài kêu gọi người ấy trong số những người đánh cá ở Ca Bê Na Um. Si Môn, người đầy nghi ngờ, ít học, sốt sắng, trở thành Phi E Rơ, Sứ Đồ có đức tin. Một con chim hoàng yến màu vàng với đốm xám trên đôi cánh hội đủ điều kiện để có được sự tin tưởng trọn vẹn và tình yêu thương bền vững của Đấng Chủ Tể.

Khi Đấng Cứu Rỗi chọn một người truyền giáo có nhiệt tâm và khả năng, Ngài không tìm ra người ấy trong số những người ủng hộ Ngài mà là trong số những kẻ thù của Ngài. Sau Lơ, người ngược đãi bắt bớ trở thành Phao Lô người truyền giáo.

Đấng Cứu Chuộc đã chọn những người không toàn hảo để giảng dạy con đường dẫn đến sự toàn hảo. Ngài đã làm như vậy lúc bấy giờ. Ngài làm như vậy bây giờ—ngay cả đối với con chim hoàng yến với đốm xám trên đôi cánh của nó. Ngài kêu gọi các anh chị em và tôi phục vụ Ngài ở nơi đây trên thế gian. Sự cam kết của chúng ta cần phải hoàn toàn. Và trong hoàn cảnh vất vả của mình, nếu chúng ta vấp ngã thì hãy khẩn cầu: “Xin dẫn dắt chúng con, ôi xin dẫn dắt chúng con, Đấng Sáng Tạo Vĩ Đại của loài người, ra khỏi bóng tối để cố gắng một lần nữa.”1

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ noi theo gương của Người ở Ga Li Lê là người có thể được thấy trà trộn với người nghèo khó, bị áp bức, bị đàn áp và khổ sở. Cầu xin có được một bài hát chân thật đến từ tâm hồn của chúng ta khi chúng ta làm như vậy.

Ghi Chú

  1. “Fight Song,” Trường Yonkers High.

In