2010
Vẻ Đẹp Thật Sự Là Gì?
tháng Sáu năm 2010


Giới Trẻ

Vẻ Đẹp Thật Sự Là Gì?

Chủ Tịch Monson nói trong sứ điệp này, “Trong thế giới của chúng ta, thường thì đạo đức dường như ít quan trọng hơn vẻ đẹp hoặc nhan sắc.” Các thiếu nữ có thể vất vả với hình ảnh về việc họ là ai và họ có thể trở thành người như thế nào. Hãy cân nhắc những ý nghĩ này về vẻ đẹp thật sự từ Anh Cả Lynn G. Robbins thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi:

  • Một thiếu nữ có vẻ mặt rạng ngời với niềm hạnh phúc lẫn đức hạnh tỏa ra vẻ đẹp bên trong.

  • Nụ cười đức hạnh thật sự xinh đẹp khi nó tỏa ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Vẻ đẹp thật sự này không thể nào được tô vẽ cả mà đó chính là một ân tứ của Thánh Linh.

  • Tính trang nhã là một dấu hiệu bên ngoài và điều kiện cho vẻ đẹp bên trong.

  • Nếu các em chán nản về diện mạo của mình thì việc các em tự thấy mình qua ánh mắt của những người yêu thương các em sẽ giúp ích cho điều đó. Vẻ đẹp tiềm ẩn mà những người thân yêu thấy được có thể trở thành một tấm gương soi để tự cải tiến.

  • Loại người đàn ông mà một người phụ nữ đức hạnh muốn kết hôn cũng “chẳng xem” như con người thiên nhiên nhìn thấy (xin xem 1 Sa Mu Ên 16:7). Người đàn ông ấy sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp thật sự mà người phụ nữ ấy tỏa ra từ một tấm lòng thanh khiết đầy vui vẻ. Điều đó cũng đúng với một thiếu nữ tìm kiếm một thanh niên đức hạnh.

  • Cha Thiên Thượng của chúng ta kỳ vọng tất cả con cái của Ngài phải chọn điều đúng, đó tức là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc lâu dài và vẻ đẹp bên trong.

  • Với Chúa, thì không có sự đua tranh. Tất cả đều có một đặc ân đồng đều để có được hình ảnh của Ngài khắc sâu vào sắc mặt của mình (xin xem An Ma 5:19). Không có vẻ đẹp nào chân thật hơn.

Muốn đọc toàn bộ sứ điệp, xin xem Lynn G. Robbins, “True Beauty,” New Era, tháng Mười Một năm 2008, 30. Các thiếu niên cũng có thể tìm ra lời khuyên tương tự trong Errol S. Phippen, “Vịt Con Xấu Xí hay Là Thiên Nga Lộng Lẫy? Điều Đó Tùy Thuộc vào Bạn,” Liahona, tháng Mười năm 2009, 36.

In